Subsidie voor ondernemers

Wat u moet weten

Ondernemers met een bedrijf in de retail, horeca, persoonlijke dienstverlening en de reis- en evenementenbranche kunnen een beroep doen op het fonds voor een bijdrage. De bijdrage moet worden ingezet ter bekostiging van activiteiten of maatregelen die bijdragen aan een frisse start van de onderneming.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • promotionele doeleinden om de onderneming weer op de kaart te zetten
 • bewegwijzering binnen het bedrijf om veilig (1,5 meter) klanten te kunnen ontvangen
 • plexiglasschermen voor uw terras

Het mag ook gaan om uitgaven die u recentelijk heeft gedaan, of om nieuwe uitgaven die bijdragen aan het gestelde doel.

Subsidie

 • De subsidie bedraagt het bedrag wat u nodig heeft voor uw activiteit of maatregel met een maximum van € 500,- per onderneming.
 • Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst van volledig ingevulde aanvragen tot het vastgestelde subsidieplafond van € 50.000,- is bereikt.

Een bijdrage uit het herstelfonds heeft geen invloed op uw eventuele Tozo-uitkering. Deze eenmalige subsidie wordt niet meegerekend als inkomen.

Voorwaarden

Voorwaarden ondernemers

De subsidieregeling is bedoeld voor ondernemers die:

 • volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in de gemeente Venray zijn gevestigd en daar een economische activiteit uitoefenen en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor 1 juli 2021 en voldoen aan het urencriterium van de Belastingdienst. Dit betekent dat u tenminste 24 uur per week werkt voor uw onderneming.
 • volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staan geregistreerd met de SBI-codes zoals die staan vermeld in de verordening herstel- en stimuleringsfonds.

Voorwaarden subsidiebesteding

 • De activiteiten komen alleen voor subsidie in aanmerking als uit de aanvraag blijkt dat de bijdrage geheel wordt ingezet voor de aanschaf van producten of diensten die hieraan bijdragen.
 • De subsidie heeft een maximum van € 500,- per onderneming.
 • De bijdrage moet uiterlijk 31 december 2022 zijn besteed aan de beschreven activiteiten of maatregelen.

Aanvragen

Via het online formulier Aanvragen herstel- en stimuleringsfonds ondernemers vraagt u de subsidie aan. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig.

Op het formulier vult u in:

 • uw (bedrijfs)gegevens
 • voor welke activiteit of maatregel u de subsidie wilt gebruiken
 • welk bedrag uw activiteit of maatregel kost

Meesturen

 • een Inschrijving handelsregister KvK uit 2021 of 2022. Als u in 2021 subsidie heeft ontvangen, hoeft u geen nieuwe KvK mee te sturen.
 • het meesturen van bonnen is nu niet nodig. Wel kan daar later naar gevraagd worden (steekproefsgewijze controle).

Na het verzenden van het webformulier wordt gekeken of uw aanvraag compleet is en of u recht heeft op de subsidie. Als u recht heeft op de subsidie krijgt u hierover een brief.

Hoe lang duurt het?

Tot en met 31 december 2022 kunt u een aanvraag indienen. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst van volledig ingevulde aanvragen tot het vastgestelde subsidieplafond van € 50.000,- is bereikt. Op is op!

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u binnen 8 weken een reactie.