Subsidie voor duurzame initiatieven

Publicatiedatum: 
10 jan 2022
In 2022 stelt de gemeente Venray €30.000 beschikbaar voor duurzame initiatieven voor en door de Venrayse maatschappij. Inwoners en organisaties zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen als het initiatief bijdraagt aan de circulaire economie, klimaatadaptatie of energietransitie.

Heb jij een duurzaam initiatief?

Ben jij de Willie Wortel of de verbinder van Venray? En weet jij hoe we grondstofgebruik kunnen verminderen of samen klimaatverandering kunnen tegengaan? Dan zoeken we jou! Wethouder Cor Vervoort: “Hiermee willen we innovatieve ideeën die onze gemeente duurzamer en sterker maken, een kans geven.”

Maatschappelijke meerwaarde

Om in aanmerking te komen voldoet een initiatief aan minimaal 4 van de onderstaande kenmerken. Zo zorgen we ervoor dat de invloed van het initiatief zo groot mogelijk is.

Het initiatief:

  • Heeft een innovatief karakter: een nieuw idee, origineel en Venrays.
  • Draagt breed bij aan de Venrayse maatschappij: meer mensen dan alleen de initiatiefnemer kunnen er voordeel uit halen.
  • Zou anders niet plaatsvinden: zonder de financiële ondersteuning kan het initiatief niet starten.
  • Stelt de opgedane kennis openbaar beschikbaar: de kennis die wordt opgedaan door het initiatief te starten wordt actief openbaar gemaakt door bijvoorbeeld een facebookpagina, website of andere media uitingen.
  • Vergroot bewustwording over Venray Vergroent: er wordt een verbinding gelegd met het programma Venray Vergroent die zichtbaar is.

Subsidie aanvragen

Ga naar www.venray.nl/stimuleringsregeling-venray-vergroent voor meer informatie over de subsidie of voor het aanvragen van de subsidie.