Subsidie, periodiek of incidenteel

Regels subsidies

Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. In de Algemene subsidieverordening gemeente Venray staan de regels beschreven. Voor het aanvragen van periodieke of incidentele subsidie gelden extra voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u in het Besluit nadere regels subsidieverstrekking.

Incidentele subsidie aanvragen

Vraagt u een incidentele subsidie aan? Doe dit uiterlijk 8 weken voordat de activiteit start. De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing. U kunt uw aanvraag digitaal indienen:

Digitaal aanvragen

Via onderstaande button kunt u uw aanvraag online aan ons doorgeven. Tijdens het invullen van het online formulier wordt u gevraagd om bijlagen toe te voegen, zoals statuten, een KVK uittreksel, een balansoverzicht en een begroting. Houd deze als PDF bij de hand.

Incidentele subsidie aanvragen

Periodieke subsidie aanvragen

Een periodieke subsidie vraagt u voor 1 juni aan voorafgaand aan het jaar dat u subsidie wilt krijgen. De gemeente beslist voor 31 december over uw aanvraag. U kunt uw aanvraag digitaal indienen:

Digitaal aanvragen

Via onderstaande button kunt u uw aanvraag online aan ons doorgeven. Tijdens het invullen van het online formulier wordt u gevraagd om verschillende bijlagen toe te voegen, zoals statuten, een jaarrekening, een balansoverzicht en een begroting. Houd deze documenten als PDF bij de hand.

Periodieke subsidie aanvragen