Subsidie, periodiek of incidenteel

Incidentele subsidie

Vraagt u een incidentele subsidie aan? Doe dit uiterlijk 8 weken voordat de activiteit start. De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing. Vul onderstaande formulier in. Vóór invullen van het formulier, is het nodig dat u het eerst opslaat op uw computer. Het formulier moet ook ondertekend worden. U kunt het formulier mailen naar gemeente@venray.nl, per post verzenden of afgeven bij de gemeente.

pdf aanvraag_jongerenfestivals (PDF, 564.27 KB) pdf Aanvraag incidentele subsidie (PDF, 193.8 KB)

Periodieke subsidie

Een periodieke subsidie voor professionele instellingen vraagt u voor 1 juni aan. Vrijwilligersorganisaties vragen de periodieke subsidie aan vóór 1 november voorafgaand aan het jaar dat u subsidie wilt krijgen.

De gemeente beslist voor 31 december over uw aanvraag. Vul onderstaand formulier in. Vóór invullen van het formulier, is het nodig dat u het eerst opslaat op uw computer. Het formulier moet ook ondertekend worden. U kunt het formulier mailen naar gemeente@venray.nl, per post verzenden of afgeven bij de gemeente.

pdf aanvraag_periodieke subsidie_vrijwilligersinstellingen (PDF, 946.13 KB)