Subsidie, periodiek of incidenteel

Verruimde termijnen in verband met corona

In het Besluit nadere regels subsidieverstrekking staat wanneer u een verleende subsidie moet verantwoorden en wanneer u een aanvraag voor een subsidie moet indienen. Wij begrijpen dat het gelet op de huidige bijzondere omstandigheden niet vanzelfsprekend is om dit binnen de daarvoor geldende termijnen te kunnen doen.

Het college heeft daarom besloten de termijnen te verruimen of organisaties uit te sluiten van de verantwoordingsplicht. In onderstaand overzicht ziet u de verruimde termijnen voor verantwoording over het subsidietijdvak 2019. Voor professionele instellingen is ook een uitzondering gemaakt voor de aanvraag voor het subsidietijdvak 2021.

Verantwoording

 

 

Periodieke subsidies

Was

Wordt

Vrijwilligersorganisaties minder dan € 7.500,- subsidie Steekproef Geen verantwoording
Vrijwilligersorganisaties meer dan € 7.500,- subsidie Voor 1 april na afloop van het betreffende subsidietijdvak verantwoorden Voor 1 oktober na afloop van het betreffende subsidietijdvak verantwoorden
Professionele instellingen meer dan € 25.000,- subsidie Voor 1 juni na afloop van het volgende jaar Voor 1 augustus na afloop van het volgende jaar

Incidentele subsidie

Was

Wordt

Vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen De instelling waaraan een incidentele subsidie is verstrekt, dient deze binnen 8 weken na afloop van de activiteit te verantwoorden Termijn handhaven en op verzoek handelen

Aanvragen

 

 

Periodieke subsidie

Was

Wordt

Vrijwilligersorganisaties Voor 1 november van het kalenderjaar voorafgaand aan het tijdvak waarvoor subsidie wordt aangevraagd Blijft ongewijzigd
Professionele instellingen Voor 1 juni van het kalenderjaar voorafgaand aan het subsidietijdvak* Voor 1 augustus van het kalenderjaar voorafgaand aan het subsidietijdvak

Incidentele subsidie

Was

Wordt

Vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen Uiterlijk acht weken voor aanvang van de activiteit Blijft ongewijzigd

*  Voor het Cultureel Centrum Venray geldt 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het subsidietijdvak start.

U hoeft geen verzoek om uitstel in te dienen. De verruimde termijnen zoals vermeld in het overzicht gelden voor de hiervoor vermelde tijdvakken.

Incidentele subsidie

Vraagt u een incidentele subsidie aan? Doe dit uiterlijk 8 weken voordat de activiteit start. De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing. Vul onderstaande formulier in. Vóór invullen van het formulier, is het nodig dat u het eerst opslaat op uw computer. Het formulier moet ook ondertekend worden. U kunt het formulier mailen naar gemeente@venray.nl, per post verzenden of afgeven bij de gemeente.

pdf Aanvraag incidentele subsidie (PDF, 193.8 KB)

Periodieke subsidie

Een periodieke subsidie voor professionele instellingen vraagt u voor 1 juni aan. Vrijwilligersorganisaties vragen de periodieke subsidie aan vóór 1 november voorafgaand aan het jaar dat u subsidie wilt krijgen.

De gemeente beslist voor 31 december over uw aanvraag. Vul onderstaand formulier in. Vóór invullen van het formulier, is het nodig dat u het eerst opslaat op uw computer. Het formulier moet ook ondertekend worden. U kunt het formulier mailen naar gemeente@venray.nl, per post verzenden of afgeven bij de gemeente.

pdf Aanvraag_periodieke subsidie_vrijwilligersinstellingen (PDF, 946.13 KB)