Subsidie, periodiek of incidenteel

Regels subsidies

Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. In de Algemene subsidieverordening gemeente Venray staan de regels beschreven. Voor het aanvragen van periodieke of incidentele subsidie gelden extra voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u in het Besluit nadere regels subsidieverstrekking 2021.

Incidentele subsidie

Vraagt u een incidentele subsidie aan? Doe dit uiterlijk 8 weken voordat de activiteit start. De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing. Vul onderstaande formulier in. Vóór invullen van het formulier, is het nodig dat u het eerst opslaat op uw computer. Het formulier moet ook ondertekend worden. U kunt het formulier mailen naar gemeente@venray.nl, per post verzenden of afgeven in de brievenbus aan de Raadhuisstraat van de gemeente.

pdf Aanvraag incidentele subsidie (PDF, 86.61 KB)

Periodieke subsidie

Een periodieke subsidie vraagt u voor 1 juni aan voorafgaand aan het jaar dat u subsidie wilt krijgen.

De gemeente beslist voor 31 december over uw aanvraag. Vul onderstaand formulier in. Vóór invullen van het formulier, is het nodig dat u het eerst opslaat op uw computer. Het formulier moet ook ondertekend worden. U kunt het formulier mailen naar gemeente@venray.nl, per post verzenden of afgeven in de brievenbus aan de Raadhuisstraat van de gemeente.

pdf Aanvraag_periodieke subsidie_vrijwilligersinstellingen (PDF, 1.42 MB)