Subsidie leefbaarheid, vitale gemeenschappen en inwonersparticipatie

Heeft u een idee voor Venray, uw wijk, buurt of straat? Een idee dat uw buurt socialer of veiliger kan maken? U kunt hiervoor de subsidie bewonersinitiatief aanvragen.

Wat u moet weten

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën om uw buurt socialer en veiliger te maken. We willen onze inwoners zoveel mogelijk mee laten denken, praten en doen. Daarom kunt u voor een bewonersinitiatief subsidie  aanvragen.

Een bewonersinitiatief is een idee dat één of meerdere bewoners, soms met steun, zelf realiseren. Het idee verbindt bewoners en heeft geen winstoogmerk of commercieel belang.

Bespreek uw idee met een gebiedscoördinator

Uw idee bespreekt u eerst met de gebiedscoördinator voor uw wijk, buurt of straat. Tijdens het eerste gesprek geeft de coördinator uitleg of advies en kijkt met u mee hoe u de uitwerking het beste kunt aanpakken. Wat heeft u bijvoorbeeld in gedachten? Is dat haalbaar en uitvoerbaar? Waar moet u aan denken en wat wordt van u verwacht?

Voorwaarden

Wij verwachten dat u de verantwoordelijk neemt voor het bewonersinitiatief en de uitvoering daarvan. Daar waar hulp nodig is bij het aanvragen van het bewonersinitiatief is ondersteuning natuurlijk mogelijk. 

U kunt alvast nadenken over onderstaande aandachtspunten voordat u uw aanvraag indient:

 • Wat is uw idee of bewonersinitiatief? 
 • Voor wie is het en draagt het bij aan de leefbaarheid in uw omgeving?
 • Wie zijn de belanghebbenden?
 • Wat vinden omwonenden van uw initiatief?
 • Is er voldoende draagvlak?
 • Wat heeft u nodig om het uit te voeren?
 • Hoe gaat u het bewonersinitiatief uitwerken én uitvoeren?
 • Van wie krijgt u hulp bij de uitvoering en instandhouding?
 • Hoe wordt het bewonersinitiatief (mede) bekostigd?

Denk ook alvast na over mogelijk beheer en onderhoud bij een bewonersinitiatief in de openbare ruimte.

Bekijk alle voorwaarden in de Subsidieregeling Leefbaarheid, Vitale gemeenschappen en Inwonersparticipatie gemeente Venrayexterne-link-icoon.

Subsidie aanvragen

 1. Meldt uw idee aan bij een gebiedscoördinator via gebiedsgerichtwerken@venray.nl. De gebiedscoördinator die in uw wijk, buurt of straat werkt neemt dan contact met u op.
 2. Vul het online formulier in.externe-link-icoon

Meesturen

In het formulier wordt gevraagd om verschillende bijlagen. Deze voegt u aan het einde van het formulier toe. Houd de volgende bijlagen (het liefst in pdf) bij de hand tijdens het invullen van het formulier:

 • overzicht/beschrijving initiatief
 • begroting initiatief