Subsidie evenement

Wat u moet weten

De gemeente Venray heeft het subsidiebeleid voor evenementen vernieuwd. Bent u een vrijwilligersorganisatie en organiseert u een evenement? Mogelijk komt u in aanmerking voor een evenementensubsidie. 

Op onze beleidswebsite, onder het kopje ‘Evenement organiseren’, leest u meer over wanneer u in aanmerking komt voor subsidie, wat u hiervoor moet doen en hoe de gemeente uw aanvraag verder beoordeelt.

Aanvragen

Doe uw aanvraag vóór 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt. Lukt het aanvragen niet voor deze datum en is er nog subsidiebudget beschikbaar? Dan kunt u vóór 1 april uw subsidieaanvraag indienen voor evenementen die in dat jaar plaatsvinden na 1 april.

Het eerste deel van het formulier is een check of u in aanmerking komt voor de evenementensubsidie. Daarna volgt nog een aantal vragen die van belang zijn voor de beoordeling van uw aanvraag. Samen met het aanvraagformulier levert u ook een begroting aan.

Evenementensubsidie aanvragen

Verantwoording

De gemeente stelt de subsidie definitief vast nadat de verantwoording is ingediend. Vul daarvoor binnen 2 maanden na het evenement het onderstaande formulier in.

Verantwoording indienen