Subsidie evenement

Wat u moet weten

De gemeente Venray heeft het subsidiebeleid voor evenementen vernieuwd! Bent u een vrijwilliger of een vrijwilligersorganisatie en organiseert u een evenement? Mogelijk komt u in aanmerking voor een evenementensubsidie. Doe uw aanvraag vóór 1 november van het jaar voorafgaand aan het evenement. Lukt dit niet en is er nog subsidiebudget beschikbaar, dan kunt u ook voor 1 april uw subsidieaanvraag indienen.

Op onze beleidswebsite, onder het kopje ‘Evenement organiseren’, leest u meer over wanneer u in aanmerking komt voor subsidie, wat u hiervoor moet doen en hoe de gemeente uw aanvraag verder beoordeelt.

Aanvragen

U kunt nu subsidie aanvragen voor uw evenement in 2020. Doe dit dan vóór 1 april 2020.

Samen met het aanvraagformulier levert u ook een begroting aan.

Het eerste deel van het formulier is een check of u in aanmerking komt voor de evenementensubsidie. Daarna volgt nog een aantal vragen die van belang zijn voor de beoordeling van uw aanvraag.

Evenementensubsidie aanvragen

Verantwoording

De gemeente stelt de subsidie definitief vast nadat de verantwoording is ingediend. Vul daarvoor binnen 2 maanden na het evenement het onderstaande formulier in.

Verantwoording indienen