Subsidie evenement

Bent u een vrijwilligersorganisatie en organiseert u een evenement? Dan komt u misschien in aanmerking voor een evenementensubsidie.

Wat u moet weten

Op onze beleidswebsite leest u wanneer u in aanmerking komt voor subsidie, wat u hiervoor moet doen en hoe de gemeente uw aanvraag verder beoordeelt.

U vraagt de subsidie aan vóór het evenement. De subsidie wordt definitief vastgesteld als u binnen twee maanden na het evenement een verantwoording indient.

Aanvragen

Doe uw aanvraag vóór 1 november voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt. Lukt het aanvragen niet voor deze datum en is er nog subsidiebudget beschikbaar? Dan kunt u vóór 1 april uw subsidieaanvraag indienen voor evenementen die in dat jaar plaatsvinden na 1 april.

Het eerste deel van het formulier is een check of u in aanmerking komt voor de evenementensubsidie. Daarna volgen nog een aantal vragen die van belang zijn voor de beoordeling van uw aanvraag. Samen met het aanvraagformulier levert u ook een begroting aan.

Verantwoording indienen

De gemeente stelt de subsidie definitief vast nadat de verantwoording is ingediend. Vul daarvoor binnen twee maanden na het evenement het onderstaande formulier in.

Verantwoording indienen