Subsidie energiekosten voor verenigingen en maatschappelijke organisaties

Heeft u als gevolg van de energiecrisis moeite met het betalen van de energierekening? U kunt als vereniging of maatschappelijke organisatie aanspraak maken op een eenmalige subsidie in de gestegen energiekosten. Hiervoor is het Venray Fonds opgericht. Onder een aantal voorwaarden kunt u voor 50% van de gestegen energiekosten over een periode van 6 maanden subsidie krijgen. Met een maximum van 7000 euro.

Wat u moet weten

De energieprijzen raken iedereen in Nederland. Om verenigingen en maatschappelijke organisaties met een gestegen energierekening te ondersteunen, is het Venray Fonds opgericht. Via het Venray Fonds kunt u eenmalig de subsidie energiekosten aanvragen.

Subsidie

 • Het subsidiebedrag wordt berekend over een periode van zes maanden.
 • Bent u huurder of eigenaar van een pand en ontvangt u zelf de energierekening? Dan wordt de subsidie als volgt berekend:
  Het verschil tussen de voorschotnota van januari 2022 (exclusief BTW) en de voorschotnota van de maand januari 2023 (exclusief BTW) wordt doorberekend voor een periode van 6 maanden. Van dit bedrag wordt 50 % gesubsidieerd.
 • Bent u huurder van een pand en worden de energiekosten verrekend in de huurprijs? Dan wordt de subsidie als volgt berekend:
  Het verschil tussen de huurprijs in januari 2022 en de huurprijs in januari 2023 wordt doorberekend voor een periode van 6 maanden. Vervolgens wordt van dit bedrag 46% berekend. Dit is het percentage van de huurstijging die is te wijten aan de stijging van de energielasten. Van dit bedrag wordt 50% vergoed.
 • Als het subsidiebedrag lager is dan € 500 wordt geen subsidie verleend.
 • Als het subsidiebedrag hoger is dan € 7000 wordt maximaal € 7000 aan subsidie verleend.
 • Verstrekking van de subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het subsidieplafond van € 750.000 is bereikt.
 • De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2023.
 • Bekijk de subsidieverordening

Voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden:

 • De activiteiten van de vereniging of organisatie zijn gericht op de inwoners van gemeente Venray;
 • Het pand waarvoor de subsidie wordt aangevraagd ligt in de gemeente Venray.

Als uw energiekosten over heel 2022 hoger zijn dan 7% zijn van uw jaaromzet over 2022, dan komt u in aanmerking voor de landelijke TEK-regeling. Als u in aanmerking komt voor de TEK-regeling, kunt u geen aanspraak maken op de energiesubsidie uit het Venray Fonds.

Aanvragen

 • Download onderstaande rekentool.
 • Kies via het pijltje bij 'Aanvraag betreft een' een Organisatie of Onderneming.
 • Bereken of uw subsidiebedrag minimaal € 500 en maximaal € 7000 is.

Als u de rekentool alleen opent (en dus niet download) ziet u bij 'Aanvraag betreft een' geen optie om iets te kiezen. Vul hier dan handmatig Organisatie of Onderneming in.

Meesturen

Houd de volgende gegevens bij de hand tijdens het indienen van uw aanvraag:

 • Een kopie van de statuten of oprichtingsakte (Indien u geen andere subsidies krijgt van de gemeente)
 • Eigenaar of huurder van een pand die zelf de energierekening betaalt:
  • Een kopie van de voorschotnota van de energiekosten van januari 2022
  • Een kopie van de voorschotnota van de energiekosten van januari 2023
  • Heeft u meerdere energieleveranciers? Voeg dan de voorschotnota's van alle leveranciers toe
 • Huurder van een pand waarbij de energiekosten zijn opgenomen in de huurprijs:
  • Een kopie van de huurovereenkomst of betalingsbewijs van de huur inclusief energiekosten van januari 2022
  • Een kopie van de huurovereenkomst of betalingsbewijs van de huur inclusief energiekosten van januari 2023

Na het verzenden van het webformulier wordt gekeken of uw aanvraag compleet is en of u recht heeft op de subsidie.

Veelgestelde vragen

Meer weten over het Venray Fonds of het aanvragen van de subsidie? Bekijk alle veelgestelde vragen.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Hans Klink, via hans.klink@venray.nl of (0478) 52 33 33.