Subsidie energiekosten voor mkb-bedrijven

Heeft u als gevolg van de energiecrisis moeite met het betalen van de energierekening? U kunt als mkb-bedrijf aanspraak maken op een eenmalige subsidie in de gestegen energiekosten. Onder een aantal voorwaarden kunt u voor 50% van de gestegen energiekosten over een periode van 6 maanden subsidie krijgen. Met een maximum van 7000 euro.

Wat u moet weten

De energieprijzen raken iedereen in Nederland. Om ondernemers met een gestegen energierekening te ondersteunen, kunt u eenmalig de subsidie energiekosten voor mkb-bedrijven uit het Venray Fonds aanvragen.

Subsidie

 • Het subsidiebedrag wordt berekend over een periode van zes maanden.
 • Bent u eigenaar of huurder van een pand en ontvangt u zelf de energierekening? Dan wordt de subsidie als volgt berekend:
  Het verschil tussen de voorschotnota van januari 2022 (exclusief BTW) en de voorschotnota van de maand januari 2023 (exclusief BTW) wordt doorberekend voor een periode van 6 maanden. Van dit bedrag wordt 50 % gesubsidieerd.
 • Bent u huurder van een pand en worden de energiekosten verrekend in de huurprijs? Dan wordt de subsidie als volgt berekend:
  Het verschil tussen de huurprijs in januari 2022 en de huurprijs in januari 2023 wordt doorberekend voor een periode van 6 maanden. Vervolgens wordt van dit bedrag 46% berekend. Dit is het percentage van de huurstijging die is te wijten aan de stijging van de energielasten. Van dit bedrag wordt 50% vergoed.
 • Als het subsidiebedrag lager is dan € 1000 wordt geen subsidie verleend.
 • Als het subsidiebedrag hoger is dan € 7000 wordt maximaal € 7000 aan subsidie verleend.
 • Verstrekking van de subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het subsidieplafond van € 750.000 is bereikt.
 • De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2023.
 • Bekijk de subsidieverordening.

Voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden:

 • Het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het bedrijf heeft minimaal 1 persoon en maximaal 50 personen in dienst, inclusief eigena(a)r(en).
 • Het pand waarvoor de subsidie wordt aangevraagd ligt in de gemeente Venray en is niet de eigen woning.

Als uw energiekosten over heel 2022 hoger zijn dan 7% zijn van uw jaaromzet over 2022, dan komt u in aanmerking voor de landelijke TEK-regeling. Als u in aanmerking komt voor de TEK-regeling, kunt u geen aanspraak maken op de energiesubsidie uit het Venray Fonds.

Aanvragen

 • Download onderstaande rekentool.
 • Kies via het pijltje bij 'Aanvraag betreft een' een Organisatie of Onderneming.
 • Bereken of uw subsidiebedrag minimaal € 1000 en maximaal € 7000 is.

Als u de rekentool alleen opent (en dus niet download) ziet u bij 'Aanvraag betreft een' geen optie om iets te kiezen. Vul hier dan handmatig Organisatie of Onderneming in.

Meesturen

Houd de volgende gegevens bij de hand tijdens het indienen van uw aanvraag:

 • Een kopie van een KvK uittreksel, niet ouder dan 1 januari 2022
 • Eigenaar van een pand of huurder die de eigen energierekening betaalt:
  • Een kopie van de voorschotnota van de energiekosten van januari 2022
  • Een kopie van de voorschotnota van de energiekosten van januari 2023
  • Heeft u 2 of meer energieleveranciers? Voeg dan de voorschotnota's van alle leveranciers toe
 • Huurder van een pand waarbij de energie is verrekend in de huurprijs:
  • Een kopie van de huurovereenkomst of betalingsbewijs van de huur inclusief energiekosten van januari 2022
  • Een kopie van de huurovereenkomst of betalingsbewijs van de huur inclusief energiekosten van januari 2023

Na het verzenden van het webformulier wordt gekeken of uw aanvraag compleet is en of u recht heeft op de subsidie.

Veelgestelde vragen

Meer weten over het Venray Fonds of het aanvragen van de subsidie? Bekijk alle veelgestelde vragen.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Hans Beterams, via hans.beterams@venray.nl of (0478) 52 33 33.