Subsidie afkoppelen regenpijpen

Subsidie per vierkante meter

 • Tot 200 m2 dakoppervlak                       € 6,- per m2
 • Vanaf 200 m2 dakoppervlak                   € 3,- per m2

Hoe berekent u het dakoppervlak

U berekent lengte x breedte van het dak. De schuinte en hoogte van het dak hoeft u niet te berekenen.

Voordelen

Uw regenpijp afkoppelen van de riolering heeft voordelen voor u en voor het milieu:

 • Minder wateroverlast op straat, in huis en in de tuin.
 • Uw tuin verdroogt minder snel.
 • Als u het hemelwater gebruikt om de tuin mee te besproeien, bespaart u water.
 • U betaalt minder rioolheffing als u uw terrein 100% afkoppelt.
 • In de toekomst blijven de rioollasten misschien lager omdat er minder rioolverzwaringen nodig zijn.
 • De kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert. Dit komt omdat er minder overstort is van gemengd water (schoon en vuil). Dit is goed voor planten en dieren.

Mogelijkheden en regels

Er zijn een aantal mogelijkheden om het regenwater dat uit uw regenpijp komt, op eigen terrein af te voeren. Bijvoorbeeld naar een regenton, vijver, grasveld of grindborder. Hoe:

 • U sluit de regenpijp aan op een regenton of een regenzuil. Het overloopbuisje van de regenton laat u in de tuin uitlopen. Natuurlijk niet op de riolering.
 • U laat het regenwater in uw vijver terechtkomen. Als de vijver vol is, leidt u het water naar uw tuin.
 • U laat het water rechtstreeks in de bodem lopen (infiltreren). Bijvoorbeeld via een grasveld of een grindborder. Kijk voor de mogelijkheden op waterklaar.nl

U bepaalt zelf hoe u wilt afkoppelen. De gemeente adviseert u tijdens een huisbezoek.

Wat zijn de regels

 • Uw perceel is op het moment van subsidieaanvraag nog aangesloten op het openbaar gemengd riool (een zogenoemde vrijvervalriool).
 • U heeft de regenwaterafvoer niet eerder afgekoppeld.
 • De subsidie geldt alleen voor dakoppervlakken. Terrassen of andere verharding tellen niet mee.
 • Voor een subsidieaanvraag moet u minstens 40 m2 dakoppervlak afkoppelen.
 • Na afkoppelen, mag u de regenpijpen niet meer op het openbaar gemengd riool aankoppelen.
 • Na afkoppelen verwerkt u het hemelwater op eigen terrein in de bodem.
 • Afkoppelen mag geen negatief effect hebben op de omgeving.
 • Nieuw te bouwen woningen of recent opgeleverde woning moeten afgekoppeld zijn.
 • Huizen die na 2001 zijn gebouwd of herbouwd zijn al afgekoppeld. Hiervoor krijgt u geen subsidie meer.
 • Het is niet verplicht om bestaande woningen af te koppelen.
 • U bent eigenaar van het pand.

Subsidie aanvragen

Het aanvragen van subsidie is heel eenvoudig. Bekijk de uitleg in het filmpje of lees de werkwijze in de tekst onder het filmpje.

Screenshot van film op Youtube
 • Zorg dat u uw DigiD bij de hand heeft.
 • Vul de aanvraag in via het formulier Subsidieaanvraag voor het afkoppelen van hemelwaterafvoer
 • De gemeente neemt vervolgens contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.
 • Kijk voor aanvullende informatie op www.waterklaar.nl
 • U ontvangt het besluit subsidieverstrekking.
 • Binnen een week ontvangt u het subsidiebedrag op uw bankrekening.
 • Koppel de regenpijp af. Maak foto's en mail de foto's naar de gemeente.
 • Misschien komen we nog kijken of alles correct is uitgevoerd.