Studietoeslag

Ben je een student met een medische beperking en is het moeilijk om je studie te combineren met een (bij)baan? Misschien kom je in aanmerking voor individuele studietoeslag.

Voorwaarden

  • Je ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming voor de schoolkosten. Het levenlanglerenkrediet valt hier niet onder.
  • Je kunt door een rechtstreeks gevolg van ziekte of medische beperking naast de studie niet werken.
  • Je hebt geen recht op een uitkering op grond van de Wajong.

Aanvragen

  • Vraag de studietoeslag aan via het online formulierexterne-link-icoon.
  • Wil je het formulier liever schriftelijk invullen? Print onderstaand formulier en stuur het met bijlagen naar Gemeente Venray, postbus 500, 5800 AM Venray of doe het in een gesloten envelop in de brievenbus. De brievenbus vind je rechts van de inrit, direct aan de Raadhuisstraat.

Meesturen

  • kopie van je identiteitsbewijs (geen rijbewijs). Met de app KopieIDexterne-link-icoon maak je een veilige kopie
  • kopie van het identiteitsbewijs van je partner als je samenwoont of gehuwd bent
  • kopie van je bankpas waarop je de toeslag wil ontvangen
  • bewijs van de toekenning van studiefinanciering (WSF) of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS)
  • indien van toepassing: een bewijs van medische gegevens waaruit blijkt dat je niet in staat bent om tijdens jouw studie bij te verdienen

Na ontvangst van de aanvraag hoor je binnen 8 weken of je de aangevraagde studietoeslag ontvangt. Soms kan het langer duren. Bijvoorbeeld als er meer onderzoek nodig is.

Hoogte studietoeslag

LeeftijdBedrag
21 jaar en ouder€ 352,80
20 jaar€ 282,23
19 jaar€ 211,67
18 jaar€ 176,40
17 jaar€ 139,35
16 jaar€ 121,71
15 jaar€ 105,84

Vrijlating stagevergoeding

Studenten die naast een studietoeslag inkomsten ontvangen uit een stage, behouden voor een deel het recht op de studietoeslag. Als de stagevergoeding meer is dan € 211,67 dan wordt het deel dat hoger is dan € 211,67 van de studietoeslag afgetrokken.

Bezwaar

Ben je het niet eens met de beslissing? Je kunt (administratief) beroep aantekenen. Dit doe je binnen zes weken na de beslissing.


Stuur het beroepschrift op naar:

College van B&W
Postbus 500
5800 AM Venray