Studietoeslag

Ben je student en is het moeilijk om je vervolgstudie te combineren met een (bij)baan? Misschien kom je in aanmerking voor individuele studietoeslag.

De gemeente Venray heeft veel aanvragen binnengekregen voor minimaregelingen en voor de eenmalige energietoeslag 2022. Na een positief besluit op uw aanvraag ontvangt u zo snel mogelijk uw betaling. Door de drukte kan het voorkomen dat de betaling wat langer (waarschijnlijk enkele weken) op zich laat wachten. U hoeft verder geen actie te ondernemen. Bedankt voor uw begrip.

Voorwaarden

  • Je hebt recht op studiefinanciering (WSF) of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage (WTOS). Het levenlanglerenkrediet van de WSF valt daar niet onder.
  • Je bent door een rechtstreeks gevolg van ziekte of gebrek structureel niet in staat om naast de studie inkomsten te verwerven.
  • Je mag geen recht hebben op een uitkering op grond van de Wajong.

Aanvragen

  • Je vraagt individuele studietoeslag aan bij de gemeente. Bel (0478) 52 33 33. Kies 1 in het keuzemenu.
  • Na ontvangst van de aanvraag hoor je binnen 8 weken of je de aangevraagde studietoeslag ontvangt. Soms kan het langer duren. Bijvoorbeeld als er meer onderzoek nodig is.

Bezwaar

Ben je het niet eens met de beslissing? Je kunt (administratief) beroep aantekenen. Dit doe je binnen 6 weken na de beslissing.
Stuur het beroepschrift op naar:

College van B&W
Postbus 500
5800 AM Venray