Stookoverlast

Als u de open haard, houtkachel of barbecue aansteekt, kan dat voor omwonenden overlast opleveren. Stoken heeft gevolgen voor het milieu, de gezondheid van uzelf en uw omgeving. Heeft u overlast van stoken? Ga dan in gesprek met de veroorzaker(s).

Stookoverlast voorkomen

Steekt u wel eens de open haard, barbecue of (hout)kachel aan? Uw buren en omwonenden kunnen hier last van hebben. Vooral mensen met COPD, astma, bronchitis en gevoelige luchtwegen kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen. 

Daarnaast heeft het stoken van hout ook gevolgen voor het milieu en uw gezondheid. De rook van houtvuur bevat namelijk altijd schadelijke stoffen zoals fijnstof, kankerverwekkende koolwaterstoffen (PAK’s) en koolmonoxide. 

Wilt u toch stoken? Bekijk dan eerst onderstaande tips:

Wat kunt u doen bij stookoverlast?

Bespreek stookoverlast

Ervaart u stookoverlast door bijvoorbeeld een kachel of tuinhaard? Ga dan in gesprek met de veroorzaker(s). Geef aan dat u last heeft van de rook en stel voor om samen afspraken te maken over het stoken. Spreek bijvoorbeeld af dat degene die stookt dit niet of minder doet. Of alleen op bepaalde tijden. 

  • Bekijk de tipsexterne-link-icoon die u kunnen helpen het gesprek aan te gaan bij overlast van hout stoken.
  • Download de bovenstaande flyer met tips om minder stookoverlast te veroorzaken en geef deze aan de veroorzaker(s).

Stookoverlast melden

Heeft een gesprek met de veroorzaker(s) niets opgeleverd? Dan kunt u een melding stookoverlastexterne-link-icoon doen bij de gemeente. Voor het in behandeling kunnen nemen van een melding zijn onderstaande gegevens belangrijk: 

  • adres/locatie van degene die stookt
  • tijden van het stoken
  • of er al met de stoker is gesproken over de overlast

Bij het ontbreken van deze gegevens is het niet mogelijk om de melding in behandeling te nemen.

Er is geen landelijk stookverbod. Voor het stoken van bijvoorbeeld kachels en tuinhaarden door particulieren zijn geen wettelijke normen vastgesteld. Het is dan ook niet duidelijk wanneer de overlastgever een verbod overtreedt. Dit maakt het voor gemeenten erg lastig om handhavend op te treden tegen stookoverlast.