Stimuleringsregeling Venray Vergroent

Klimaatverandering, wateroverlast, het opraken van grondstoffen en afnemende biodiversiteit zijn aan de orde van de dag. Venray gaat de strijd aan en heeft uw hulp hierbij hard nodig. In het programma Venray Vergroent werken we aan plannen en projecten om de gemeente te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Heeft u een goed idee en een concreet plan dat hieraan bijdraagt? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor een bijdrage van € 1.000,-!

Wat u moet weten

Hoogte van subsidie

U kunt een bijdrage van maximaal € 1.000,- krijgen.

Beschikbaarheid subsidie

Er is per jaar € 30.000,- beschikbaar. Het geven van de subsidies doen we op volgorde van binnenkomst van de aanvragen, totdat het geld op is.

Voorwaarden

U kunt de subsidie eenmalig aanvragen als uw initiatief aan onze subsidieverordening voldoet. De belangrijkste voorwaarden zijn:

Uw initiatief draagt bij aan de doelen van Venray Vergroent
U komt voor de subsidie in aanmerking als uw plan of idee bijdraagt aan het bereiken van de doelen Venray Vergroent. Het moet dus een bijdrage leveren aan:

 • de energietransitie: van fossiele brandstoffen naar het gebruik van duurzame, groene energiebronnen, zoals wind of zon;
 • klimaatadaptatie: onze omgeving klaarmaken voor de gevolgen van klimaatverandering en/of;
 • circulaire economie: naar een economie zonder afval.
   

Uw initiatief heeft maatschappelijke meerwaarde
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het initiatief aan alle onderstaande kenmerken voldoen.

 • Het initiatief heeft een innovatief karakter. Het is een nieuw product, dienst, proces of een combinatie hiervan. Uitgesloten van subsidie is het aanleggen van een groen dak met bijvoorbeeld sedumtegels;
 • Het initiatief draagt breed bij aan de Venrayse maatschappij en hun inwoners;
 • Het initiatief zou zonder deze subsidie niet mogelijk zijn;
 • Daarnaast vragen we u als initiatiefnemer om uw kennis en ervaringen met de inwoners van Venray te delen.

Twijfelt u of uw initiatief aan deze voorwaarden voldoet? Neem dan eerst contact met ons op, zodat wij met u mee kunnen denken. Stuur hiervoor een mail naar vergroent@venray.nl.

Doelgroep

Subsidie wordt alleen verstrekt aan inwoners van de gemeente Venray en aan rechtspersonen zonder winstoogmerk (zoals stichtingen).

Kosten

De subsidie heeft alleen betrekking op de kosten die nodig zijn voor de uitvoering van uw initiatief. Krijgt u ook een bijdrage van een andere partij? Dan krijgt u alleen subsidie over het bedrag dat na aftrek van deze bijdrage overblijft. Ook komen kosten die u heeft gemaakt vóór de aanvraag niet in aanmerking.

Aanvragen

De subsidie vraagt u online met uw DigiD aan. Op het formulier vult u in:

 • uw gegevens of die van de organisatie waarvoor u subsidie aanvraagt;
 • omschrijving van het initiatief;
 • de manier waarop uw initiatief aan de doelen van Venray Vergroent bijdraagt;
 • een beschrijving waaruit blijkt dat u aan de gestelde eisen voldoet;
 • een onderbouwing van de kosten.

Meer informatie

Heeft u vragen of twijfelt u of uw initiatief in aanmerking voor subsidie komt? Neem dan vooral contact met ons op! Stuur hiervoor een e-mail naar: vergroent@venray.nl.  

Na de aanvraag

Wij laten u zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen acht weken, weten of uw aanvraag in aanmerking komt voor de subsidie.