Stimuleringsregeling centrumvisie

Bent u een ondernemer of pandeigenaar in het centrum Venray? En denkt u na over een verhuizing van uw winkel of het verbouwen van uw winkelpand naar een andere functie? Misschien komt u in aanmerking voor transformatiesubsidie of een verplaatsingssubsidie

Wat u moet weten

Het doel vanuit de centrumvisie is om een compact, compleet en comfortabel centrum te behouden. Het is hierbij belangrijk dat er minder leegstand is. En dat er naast winkels ook horeca, cultuur en dienstverlening in het centrum is. Het doel is dus om detailhandel zoveel mogelijk te concentreren in een compact kernwinkelgebied met daaromheen ruimte voor andere functies. 

De ondernemers en pandeigenaren die actief zijn in het centrum, zijn belangrijk voor deze ontwikkeling. Daarom kunnen zij voor sommige activiteiten een subsidie aanvragen; de stimuleringsregeling centrumvisie.

Kernwinkelgebied en transformatiegebied

In de centrumvisie is een deel van het centrum aangewezen als kernwinkelgebied (rood) en een deel als transformatiegebied (geel). Het is alleen mogelijk om in aanmerking te komen voor subsidie wanneer u zich in het transformatiegebied bevindt.

Winkelgebied

Voorwaarden

Tegemoetkoming in een gedeelte van de kosten geldt voor 2 situaties voor ondernemers en pandeigenaren:

1. Verplaatsingssubsidie

  • Als u een winkel verplaatst vanuit het transformatiegebied naar het kernwinkelgebied
  • 75% van de kosten, met een maximum van € 10.000 per ondernemer

2. Transformatiesubsidie

  • Als u een voormalig winkelpand verbouwd zodat het geschikt wordt voor een andere functie. Bijvoorbeeld een woning
  • 50% van de kosten, met een maximum dat afhankelijk is van het aantal m2 winkelvloeroppervlakte:
Transformatiesubsidie per winkeloppervlakte
Winkelvloeroppervlakte Maximale subsidie
< 100 m2                                 €    20.000
100 - 200 m2 €    30.000
200 - 300 m2 €    40.000
> 300 m2 €    50.000

Subsidie aanvragen

Print het juiste formulier zelf uit en vul het in. Stuur het op naar Gemeente Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Onder vermelding van: Stimuleringsregeling centrumvisie.

Vergeet niet de bijlagen erbij te doen. Ze staan vermeld op het formulier.

pdf Aanvraagformulier transformatiesubsidie - stimuleringsregeling centrumvisie (PDF, 100 KB)

 

pdf Aanvraagformulier verplaatsingssubsidie - stimuleringsregeling centrumvisie (PDF, 79.96 KB)