Stikstof

We leven in een klein land waar elke vierkante meter wordt benut. Dit heeft invloed op de natuur en op onze leefomgeving, zowel positief als negatief. De negatieve effecten zoals de stikstofneerslag, zijn aanleiding voor de Rijksoverheid om maatregelen te nemen.

Verschillen per gebied

Nederland is koploper stikstofuitstoot in Europa. Het Rijk wil de hoeveelheid stikstof terugdringen en de natuur sterker maken. Er zijn in Nederland 162 beschermde natuurgebiedenexterne-link-icoon. De stikstofneerslag en de staat van de natuur verschillen per gebied. Daarom zijn de maatregelen voor elk gebied in Nederland anders. 

De plannen van het Rijk

Het Rijk heeft op 10 juni 2022 de Startnotitie programma landelijk gebiedexterne-link-icoon gepresenteerd. Die notitie beschrijft voor ieder gebied in Nederland de doelstelling om de stikstofuitstoot te verminderen.

Gebiedsplannen provincies

Het is nu de taak van de provincies om gebiedsplannen op te stellen. In deze gebiedsplannen komt te staan hoe de provincies de doelstellingen willen realiseren. De provincies kijken daarbij niet alleen naar de landbouw, maar ook naar de industrie en het (vlieg)verkeer. De provincies moeten de plannen op 1 juli 2023 klaar hebben. De provincie Limburg heeft gereageerd op de stikstofplannen van het Rijk. 

Wat zijn de gevolgen?

Het is nog niet duidelijk wat de plannen betekenen voor onze gemeente of voor gebieden in onze gemeente. We volgen de ontwikkelingen en willen een actieve rol bij het opstellen van de gebiedsplannen.

Het standpunt van de gemeente

We willen ons mooie buitengebied koesteren, er goed voor zorgen en het goed achterlaten voor volgende generaties. Tegelijkertijd hebben we te maken met steeds weer nieuwe plannen en initiatieven die ruimte vragen in ons buitengebied. Plannen voor zonneweides, windenergie, recreatie, boeren die willen uitbreiden, innoveren of juist willen stoppen en een andere onderneming willen opzetten. Er zijn zoveel plannen, maar de ruimte is schaars. Hoe zorgen we nu dat we de goede keuzes maken?

Vaak zijn economische motieven leidend geweest bij het maken van keuzes. Maar we zitten op een kantelpunt. Want, we willen ook dat de natuur zich kan ontwikkelen, dat er voldoende aandacht is voor flora en fauna, voor biodiversiteit, voor een gezonde bodem, schone lucht en schoon water. Zodat ons buitengebied over dertig jaar nog steeds een groene, gezonde omgeving is waar ruimte is om te wonen, ondernemen en recreëren. We zullen dus op een andere manier naar alle initiatieven moeten kijken. Alle belangen goed wegen en samen de juiste keuzes maken die passen bij het buitengebied van onze toekomst.

Dit doet de gemeente

Als gemeente Venray werken we al langer aan de transitie van ons landelijk gebied. Meer informatie is te vinden in onze omgevingsvisieexterne-link-icoon. De agrarische sector is belangrijk voor onze gemeente. Daarom blijven we ruimte bieden aan agrarische bedrijvigheid. Dit geldt zowel voor de veeteelt en de akkerbouw als ook voor andere vormen van agrarische bedrijvigheid. Ontwikkelingen blijven mogelijk, maar wel in combinatie met een verdere verduurzaming van de landbouw. Welke ontwikkelingen er mogelijk zijn, verschilt per gebied.

Vragen of meer informatie

Heeft u plannen of ideeën voor de toekomst? Of heeft u nog geen idee, maar bent u wel benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met onze accountmanager buitengebied Judith Chlod. Ze is bereikbaar via 06 – 11 28 63 89 of judith.chlod@venray.nl.

Heeft u een vraag, maar woont of onderneemt u niet in het buitengebied? Neem dan contact op via (0478) 52 33 33.

Meer informatie