Steunregeling corona voor verenigingen en organisaties

Heeft u door de coronamaatregelen financiële zorgen over het betalen van huur, doorlopende kosten en teruglopende inkomsten en heeft dit mogelijk invloed op het voortbestaan van uw vereniging of organisatie? Dan kunt u mogelijk ondersteuning aanvragen.

Ondersteuning per specifieke situatie

De ondersteuning die we als gemeente kunnen bieden is afhankelijk van uw situatie. We kunnen ook een rol spelen in het sociale aspect door samen te kijken naar kansen en mogelijkheden om mensen en organisaties te verbinden.

Uw ondersteuningsverzoek wordt beoordeeld op de volgende 4 principes:

  1. Het vraagstuk is ontstaan door Covid-19
  2. Het vraagstuk heeft maatschappelijke urgentie
  3. De aanvrager toont eigenaarschap
  4. De gemeente is het aangewezen vangnet

Deze principes en de daarbij horende ondersteunende vragen staan in het Handelingskader ondersteuning Covid-19 Venray.

Daarnaast vindt u in de Maatschappelijke Steunregeling Corona aan welke juridische regels de aanvraag van ondersteuning moet voldoen.

Ondersteuning aanvragen

Neem contact met ons op om de situatie rondom uw vereniging, stichting of organisatie kenbaar te maken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar gemeente@venray.nl of te bellen naar (0478) 52 33 33.