Starters-, verplaatsings- en transformatiesubsidie

Denkt u na over een verhuizing van uw winkel of horecazaak naar het centrum? Of over het verbouwen van uw pand (in het centrum) naar een andere functie dan retail of horeca? Misschien komt u in aanmerking voor een starters-, verplaatsings- of transformatiesubsidie volgens de Stimuleringsverordening Centrumvisie Venray 2021-2023.

Wat u moet weten

Het doel vanuit de Centrumvisie Venray is een compact, compleet en comfortabel centrum met zo min mogelijk leegstand. Dit proberen we te bereiken door de detailhandel zoveel mogelijk te concentreren in een compact hoofdwinkelgebied en de horeca vooral een plek te geven rond de pleinen. Rondom het centrum proberen we vooral ruimte te bieden voor andere functies, waaronder ook het wonen in de binnenstad. 

De gevestigde en startende ondernemers en ook de pandeigenaren spelen hierbij een belangrijke rol. Om de gewenste ontwikkelingen te stimuleren, kunnen zij voor bepaalde activiteiten een subsidie krijgen.

Kernwinkelgebied en transformatiegebied

In het nieuwe Omgevingsplan Centrum Venray is bepaald welk deel van het centrum is aangewezen als hoofdwinkelgebied (met de bestemmingen Centrum–Kernwinkelgebied of Gemengd–de Bleek) en welk deel als transformatiegebied (met de bestemmingen Gemengd–Transformatiegebieden, Gemengd–Driehoek of Gemengd–Aanloopstraten). U komt wellicht in aanmerking voor een subsidie wanneer u zich in dit hoofdwinkelgebied wilt gaan vestigen of wanneer u in het transformatiegebied uw pand zou willen verbouwen naar een andere functie.

Voorwaarden

Tegemoetkoming in een gedeelte van de kosten is wellicht mogelijk voor retailers en horecaondernemers die naar het hoofdwinkelgebied willen verhuizen (verplaatsingssubsidie), daar nieuw willen starten (starterssubsidie), en voor eigenaren die hun pand willen verbouwen naar een nieuwe functie (transformatiesubsidie).

1. Verplaatsingssubsidie (winkel of horeca)

 • Als u een winkel verplaatst vanuit het transformatiegebied of vanuit een andere plek in de gemeente (niet een dorpskern of wijk-winkelcentrum) naar het hoofdwinkelgebied.
 • Als u een horecazaak verplaatst vanuit het transformatiegebied of vanuit een andere plek in de gemeente (niet een dorpskern of wijk-winkelcentrum) naar de horecapleinen binnen het hoofdwinkelgebied en daarbij het bestaande aanbod verrijkt.
 • Daarbij voor het nieuwe pand een huurcontract aangaat van tenminste twee jaar (of dit pand aankoopt).
 • De subsidie wordt gebruikt voor de verplaatsingskosten van de onderneming. Hieronder kunnen de kosten voor de verhuizing en de inrichtings-/verbouwingskosten waaronder ook eventuele aanpassingen aan de entree van het pand worden gerekend.
 • De subsidie bedraagt 75% van de daarmee gemoeide kosten tot een maximum van € 10.000 per ondernemer.

2. Starterssubsidie (winkel of horeca)

 • Als u een nieuwe winkel start binnen het hoofdwinkelgebied of een nieuwe horecazaak op een van de horecapleinen.
 • Het moet gaan om een nieuw innovatief concept of een onderneming die qua doelgroep of concept duidelijk iets toevoegt aan het reeds bestaande aanbod.
 • Daarbij voor het nieuwe pand een huurcontract aangaat van tenminste twee jaar (of dit pand aankoopt).
 • De subsidie wordt gebruikt voor de startkosten van de onderneming. Hieronder kunnen kosten worden gerekend voor het maken van een schetsplan en de inrichtings-/verbouwingskosten waaronder ook de eventuele aanpassingen aan de entree van het pand.
 • De subsidie bedraagt 50% van de daarmee gemoeide kosten tot met een maximum van € 10.000 per onderneming.

3. Transformatiesubsidie (voormalig winkel/horecapand)

 • Als u in het transformatiegebied een voormalig winkelpand of horecapand verbouwt zodat het geschikt wordt voor een andere functie zoals een woning.
 • Deze subsidie wordt gebruikt voor het opstellen van een schetsplan en om de verbouwingskosten gedeeltelijk te vergoeden.
 • De subsidie bedraagt 50% van de kosten tot een maximum dat afhankelijk is van het aantal m2 winkelvloeroppervlakte dat daardoor verdwijnt:
Transformatiesubsidie per winkeloppervlakte
Winkelvloeroppervlakte dat verdwijnt Maximale subsidie
< 150 m²                                 €    20.000
150 - 300 m² €    30.000
> 300 m² €    40.000

Subsidie aanvragen

Klik op één van onderstaande links om de aanvraag digitaal in te dienen. U ontvangt binnen acht weken uitsluitsel op uw aanvraag.

Verplaatsingssubsidie aanvragen

Starterssubsidie aanvragen

Transformatiesubsidie aanvragen

Schriftelijk aanvragen

Wilt u de subsidie liever schriftelijk aanvragen? Stuur dan een mail naar gemeente@venray.nl. We sturen u dan een papieren versie van het formulier.