Standplaatsvergunning

Wilt u met een verkoopwagen, kraam, tafel of ander middel in de open lucht goederen verkopen of diensten aanbieden? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Wat u moet weten

Alleen natuurlijke personen van 18 jaar en ouder kunnen een standplaatsvergunning aanvragen. We onderscheiden de volgende categorieën:

  • vaste standplaats (maximaal vijf jaar);
  • incidentele standplaats (maximaal twaalf dagen per jaar);
  • seizoensgebonden standplaats (maximaal drie maanden per jaar);
  • non-profit standplaats (zonder winstoogmerk, maximaal twee maanden per jaar);
  • maatschappelijke standplaats (preventie- en bevolkingsonderzoeken, maximaal zes maanden per jaar)

Standplaatsen op een (jaar)markt of evenement vallen niet onder de standplaatsvergunning.

Locatie

U krijgt een standplaatsvergunning op een aangewezen locatie. Als daar een evenement plaatsvindt, kunt u de standplaats niet innemen. De gemeente kan u dan een andere standplaats toewijzen. De locaties (inclusief aanwezige voorzieningen) en de regels hierover leest u op in ons standplaatsenbeleidexterne-link-icoon. Nieuwe of vrijgekomen locaties maken we bekend op www.overheid.nlexterne-link-icoon, deze website en in het nieuwsblad Peel en Maas. U kunt zich hier dan voor inschrijven. Bij meerdere inschrijvingen volgt een loting.

Venten

Verkoop zonder vaste plaats valt onder venten. Hiervoor heeft u geen vergunning nodig. Er gelden wel regels:

  • Zorg dat tijdens het venten de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu niet in gevaar komt.
  • U mag venten van maandag tot en met zaterdag tussen 6.00 uur en 21.00 uur.
  • U mag alleen een korte periode stilstaan om uw klanten te bedienen. Anders neemt u een standplaats in en daar is een vergunning voor nodig.

Aanvragen vergunning

Vul online het aanvraagformulierexterne-link-icoon in. Voor een vaste standplaatsvergunning doet u dit uiterlijk twaalf weken voordat u de standplaats wilt innemen. Voor overige standplaatsen is de termijn zes weken.

Kosten

Een standplaatsvergunning kost € 136,20. Voor het in gebruik nemen van gemeentegrond berekenen wij kosten. Deze vindt u op onze website standplaatsbeleidexterne-link-icoon.

Gebruik van stroom en water op de standplaats zijn voor rekening van de standhouder.