Standplaatsvergunning

Wat u moet weten

Alleen natuurlijke personen van 18 jaar en ouder kunnen een standplaatsvergunning aanvragen. We maken onderscheid in de volgende categorieën:

  • Vaste standplaats (maximaal 5 jaar)
  • Incidentele standplaats (maximaal 12 dagen per jaar)
  • Seizoensgebonden standplaats (maximaal 3 maanden per jaar)
  • Non-profit standplaats (zonder winstoogmerk, maximaal 2 maanden per jaar)
  • Maatschappelijke standplaats (preventie- en bevolkingsonderzoeken, maximaal 6 maanden per jaar)

Standplaatsen op een (jaar)markt of evenement vallen niet onder de standplaatsvergunning.

Locatie

U krijgt een standplaatsvergunning op een aangewezen locatie. Als daar een evenement plaatsvindt kunt u de standplaats niet innemen. De gemeente kan u dan een andere standplaats toewijzen. De locaties (inclusief aanwezige voorzieningen) en de regels hierover leest u op onze website standplaatsenbeleid. Nieuwe of vrijgekomen locaties maken we bekend op www.overheid.nl, deze website en in het nieuwsblad Peel en Maas. U kunt zich hier dan voor inschrijven. Bij meerdere inschrijvingen volgt een loting.

Venten

Verkoop zonder vaste plaats valt onder venten. Hiervoor heeft u geen vergunning nodig. Er gelden wel regels:

  • Zorg dat tijdens het venten de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu niet in gevaar komt
  • U mag venten van maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 uur en 21.00 uur
  • U mag alleen een korte periode stilstaan om uw klanten te bedienen. Anders neemt u een standplaats in en daar is een vergunning voor nodig

Aanvragen vergunning

Vul online het aanvraagformulier in. Voor een vaste standplaatsvergunning doet u dit uiterlijk 12 weken voordat u de standplaats wilt innemen. Voor overige standplaatsen is de termijn 6 weken.

Kosten

Een standplaatsvergunning kost € 128,20. Voor het in gebruik nemen van gemeentegrond berekenen wij kosten. Deze vindt u op onze website standplaatsbeleid.

Gebruik van stroom en water op de standplaats zijn voor rekening van de standhouder.