Spreekrecht

Wilt u uw mening geven over een onderwerp van de raadscommissie of gemeenteraad? Dan kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Dit betekent dat u spreekt tijdens de vergadering. Zowel de gemeenteraad als de raadscommissies hebben spreekrecht voor inwoners

Invloed

Als inspreker neemt u niet deel aan de discussie, maar u kunt wel uw mening geven. Daarmee krijgt u een kans om invloed uit te oefenen op een beslissing.

Veel onderwerpen waar de raad over beslist, worden voorbereid in een commissievergadering. Vaak is het slim om op tijd uw mening te delen met de raadsfracties. Dit kunt u doen door in de commissie in te spreken. De fracties kunnen uw mening dan meenemen bij het bepalen van hun standpunt.

Spelregels

In een vergadering van de commissie kunt u spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. U mag ook spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat, maar wel tot het vakgebied van de commissie behoort. In een vergadering van de raad mag u alleen spreken over onderwerpen die op de agenda staan.

Over sommige onderwerpen kunt u niet inspreken. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om over klachten of bezwaren in te spreken. Neem contact op met de griffie als u meer informatie wenst over de spelregels.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door te mailen naar griffie@venray.nl. U kunt ook bellen: (0478) 52 33 33.