Spoedeisende hulp

Spoedeisende hulp

Als u spoedeisende hulp nodig heeft, kunt u het volgende doen:

  • Levensbedreigende situaties? Bel 112
  • Dreigende crisissituatie binnen een gezin? Bel Crisisdienst Jeugd Noord-Limburg: 088 - 00 72 990
  • Niet levensbedreigende situatie, maar wel acute medische hulp nodig? Bel in het weekend en tussen 17.00 en 8.00 uur de huisartsenpost: 0900 – 88 18
  • Huiselijk geweld of kindermishandeling of vermoedens daarvan? Bel Veilig Thuis: 0800 - 2000

Geen spoedeisende hulp

Neem contact op met de jeugdconsulent via het Schakelplein van de gemeente Venray. Telefoon (0478) 52 33 33. Kies in het menu voor 1. Samen bepaalt u welke zorg nodig is. De jeugdconsulent kan direct professionele hulp inschakelen als dat nodig is.

Denkt u dat iemand anders ondersteuning nodig heeft? Maak dit bespreekbaar. U kunt ook contact opnemen met uw huisarts, de school, politie of het wijkteam.