Spoedeisende hulp

Crisis, incident of huiselijk geweld? Buiten of binnen kantooruren? U kunt met verschillende instanties telefonisch contact opnemen.

Spoedeisende hulp

Als u spoedeisende hulp nodig heeft, kunt u het volgende doen:

  • Levensbedreigende situaties? Bel 112.
  • Dreigende crisissituatie binnen een gezin? Bel Crisisdienst Jeugd Noord- en Midden-Limburg: (043) 604 57 77. Crisissituaties kunnen 24 uur per dag worden gemeld.
  • Niet-levensbedreigende situatie, maar wel acute medische hulp nodig? Bel in het weekend en tussen 17.00 en 8.00 uur de huisartsenpost: 0900 – 88 18.
  • Huiselijk geweld of kindermishandeling of vermoedens daarvan? Bel Veilig Thuis: 0800 – 20 00.

Geen spoedeisende hulp

Neem contact op met de jeugdconsulent via het Schakelplein van de gemeente Venray via (0478) 52 33 33. Kies in het menu 1. Samen bepaalt u welke zorg nodig is. De jeugdconsulent kan direct professionele hulp inschakelen als dat nodig is.

Denkt u dat iemand anders ondersteuning nodig heeft? Maak dit bespreekbaar. U kunt ook contact opnemen met uw huisarts, de school, politie of het wijkteamexterne-link-icoon.