Sluiting scholen en kinderopvang

Het kabinet heeft besloten dat alle scholen, kinderdagverblijven en gastouderopvang sluiten tot en met maandag 28 april. Een uitzondering kan gemaakt worden voor kinderen van ouders in een cruciale beroepsgroep.

Sluiting scholen en kinderopvang

Scholen, kinderdagverblijven en gastouderopvang sluiten tot en met maandag 28 april. Zij voorzien alleen nog in de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen. Op deze site van de Rijksoverheid staat de lijst met cruciale beroepen. Ouders met vragen wordt geadviseerd om contact op te nemen met het eigen kinderdagverblijf, gastouderbureau of de school.

Werkt u in een cruciaal beroep en maakt u normaal geen gebruik van de opvang of heeft u aanvullende opvang in de avond/nacht/weekend nodig? Lees dan de informatie onder het kopje Noodopvang kinderen van ouders met cruciale beroepen.

Noodopvang kinderen van ouders met cruciale beroepen

Voor ouders met cruciale beroepen die normaal geen gebruik maken van kinderopvang, maar dat nu door de verspreiding van het coronavirus noodgedwongen wel moeten, wordt noodopvang beschikbaar gesteld. Ouders kunnen contact opnemen met de gemeente voor meer informatie over deze opvangmogelijkheden.

Voor kinderen waarvoor aanvullende opvang in de avonden/nachten/weekenden nodig is, bijvoorbeeld omdat ouders werken in 24-uursdiensten binnen een cruciale beroepsgroep of informele opvang wegvalt, wordt ook geadviseerd om contact op te nemen met de gemeente voor de opvangmogelijkheden.

Op dit moment vindt noodopvang van kinderen plaats in de navolgende voorzieningen:

Onderwijs

 • SPOVenray – alle locaties (afhankelijk van vraag naar opvang)
 • Dynamiek Scholengroep – BS de Peddepoel Wanssum
 • Mozon - Montessorischool Venray
 • OG Buitengewoon - SO Spectrum
 • De Wijnberg – Wijnbergschool Venray

Kinderopvang

 • Kinderopvang ’t Nest - KC de Klimboom
 • Kinderopvang ’t Nest - KC Meulebeek
 • Kinderopvang ’t Nest - KC Veltum
 • Kinderopvang ’t Nest - KC de Meent
 • Kinderopvang ’t Nest - KC Oda
 • Kinderopvang ’t Nest -  KC Petrus Banden
 • Spring Kinderopvang  - KDV Boefjesboot en KDV De Groene Wereld
 • Kinderopvang de Mukkenstal
 • Kinderopvang de Speelhoeve
 • Het Sterrenhuis
 • Kinderdagverblijf Ollie & Co
 • Kindercentrum de Kindersofa – locatie Venray
 • Korein

24-uurs noodopvang

Voor kinderen (0-12 jaar) van ouders in cruciale beroepen waarvoor opvang buiten de reguliere openingstijden van de kinderopvang (avond/nacht/weekend) nodig is, is een 24-uurs opvanglocatie aangewezen van Spring kinderopvang: De Groene Wereld, Wilgenstraat 10 Venray.

Heeft u behoefte aan 24-uurs opvang voor uw kind(eren), neem dan contact op met de klantenservice van Spring kinderopvang telefoonnummer: 088 2088 301 of via e-mail:klantteam1@spring-kinderopvang.nl. Geopend op werkdagen tussen 7.00 en 21.00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan 24-uurs opvang voor ouders.

Doorbetalen van kosten kinderopvang

Het is van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep opvang te bieden. Ook moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt. Om zaken op korte termijn zo goed mogelijk te laten verlopen is het dringend verzoek aan ouders om de gehele factuur van de opvang (dus ook uw eigen bijdrage) gewoon te betalen. Daarmee behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en blijft ook uw plek behouden als de kinderopvang weer regulier open gaat. De eigen bijdrage die ouders betalen in de periode dat hun kinderen niet naar de opvang kunnen, krijgen zij terug. Deze compensatie zal aan de ouders worden uitbetaald via de kinderopvangorganisaties.