Schulddienstverlening

Wat u moet weten

Kunt u niet meer aan uw financiële verplichtingen voldoen? In eerste instantie kijkt u wat u zelf kunt doen. Op zelfjeschuldenregelen.nl staat veel informatie. Misschien komt u in aanmerking voor regelingen.

Wilt u hulp van de gemeente Venray? Schulddienstverlening kijkt samen met u naar mogelijke oplossingen. U krijgt tijdens een gezamenlijke bijeenkomst informatie over de voorwaarden, rechten en plichten, mogelijkheden en u maakt een persoonlijk dossier.

Binnen 4 weken na het maken van uw dossier volgt het intakegesprek met de schulddienstverlener. Zij zal met u praten over:

  • uw persoonlijke situatie
  • uw inkomen
  • uw schulden
  • of u in staat bent om uw financiële situatie te verbeteren
  • of u voldoende gemotiveerd bent

Gratis cursus 'Omgaan met geld'

Drie keer per jaar geeft een budgetcoach van de gemeente uitleg over het op orde krijgen van de administratie en uw budget. De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten in de avond. Ook zijn PLIV en de Thuisadministratie van Synthese aanwezig. Zij kunnen u helpen bij het ordenen van uw thuisadministratie, het maken van een begroting of het aanvragen van regelingen. Neem contact op met het Schakelplein via (0478) 52 33 33 en kies in het menu voor 1 om u aan te melden voor de eerstvolgende cursus.

Schuldhulpverlening aanvragen

Bel met het Schakelplein van de gemeente, telefoon (0478) 52 33 33. Kies in het menu voor 1.

Kosten

U hoeft niets te betalen voor Schulddienstverlening.