Schade januaristorm kost Venray 80.000 euro

Publicatiedatum: 
28 jun 2018
Het herstel van de schade door de storm van 18 januari kost de gemeente Venray 80.000 euro.

Door de januaristorm bezweken gemeentelijke bomen, waaiden takken uit bomen en ontstond flink wat ravage. Ook de Venrayse bossen hadden het plaatselijk zwaar te verduren. Het opruimen kostte ruim 97.000 euro. De verkoop van het hout leverde de gemeente 17.500 euro op.

Herstel stormschade

Direct na de storm is de gemeente Venray begonnen met herstelwerkzaamheden om de openbare ruimte van Venray weer toegankelijk te maken en de veiligheid van inwoners te waarborgen. Omgewaaide bomen of bomen met een vergroot risico op omvallen zijn verwijderd, loshangende takken en uitgewaaide takken zijn opgeruimd en de wegen zijn weer toegankelijk gemaakt.

Ook de gemeentelijke bossen zijn plaatselijk zwaar getroffen en daar waar dit een belemmering vormde voor de toegankelijkheid of veiligheid is actie ondernomen. Waar bomen zijn verwijderd, worden er waar dat kan op dezelfde locatie nieuwe geplant. Als dit niet kan, zoekt de gemeente naar een alternatieve locatie.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de kosten van de storm te betalen uit de post ‘onvoorzien’.