Samenwonen op proef in de bijstand

Venraynaren die een uitkering hebben, kunnen vanaf 1 maart 2023 samenwonen zonder dat ze direct minder of geen uitkering ontvangen.

Gaat u samenwonen, dan wordt normaal gesproken de bijstandsuitkering meteen aangepast van alleenstaand naar samenwonend. Bij wijze van proef gaat Venray de uitkering pas aanpassen als u zes maanden samenwoont. U kunt meedoen met de proef als u gaat samenwonen tussen 1 maart 2023 en 1 augustus 2023. Daarnaast moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

 • U meldt vooraf dat u gaat samenwonen. Aanmelden kan vanaf 1 maart 2023 tot 1 augustus 2023 bij uw rechtmatigheids- of doelmatigheidscoach.
 • Minimaal één van u beiden krijgt een uitkering van ons.
 • Minimaal één van u moet een woning hebben die geschikt is om in samen te wonen.
 • U moet beiden uw huidige woning aanhouden en blijft ingeschreven staan op uw huidige adres.
 • De 'achterblijvende' woning mag u tijdens de proef niet onderverhuren.
 • U mag één keer meedoen met de proef.
 • U en uw partner moeten jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U of uw partner heeft geen aanvullende uitkering. Dat zijn: aanvullende uitkering van het UWV (Toeslagenwet), uitkering (Participatiewet) van een andere gemeente, of een andere soort uitkering waarbij de woonsituatie van invloed is op de toekenning of hoogte van de uitkering.
 • Als de kennismakingsperiode wordt gebruikt in een andere gemeente en uw partner heeft een uitkering, dan moet de andere gemeente vooraf akkoord gaan. De voorwaarde dat er geen sprake moet zijn van een uitkering Participatiewet van een andere gemeente, is dan niet van toepassing.
 • U ontvangt geen partneralimentatie.
 • U bent geen familie van elkaar; dus geen (groot)ouder - (klein)kind, broer(s) – zus(sen) van elkaar.
 • U woont nog niet samen.
 • U bent nog niet getrouwd of u heeft geen samenlevingscontract en heeft geen plannen daarvoor.
 • U heeft in de afgelopen twee jaar geen besluit van ons ontvangen omdat u verzwegen heeft samen te wonen met de partner waarmee u nu wilt samenwonen.

Aanvragen

Geef aan uw contactpersoon bij de gemeente (rechtmatigheids- of doelmatigheidscoach) door dat u wilt proefsamenwonen. Dat kan telefonisch: (0478) 52 33 33. Omdat het om een proef gaat, kunt u alleen een aanvraag doen van 1 maart 2023 tot en met 1 augustus 2023. Als u beiden een uitkering bij ons heeft, is één aanvraag voldoende. Dan wordt de proef voor u in werking gesteld. 

Gevolgen voor uw uitkering

Samenwonen op proef heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw uitkering. Als u aan de voorwaarden voldoet, verandert uw uitkering niet voor een periode van maximaal zes maanden. Dit geldt voor een PW- en een IOAW/Z uitkering. Gaat u na zes maanden definitief samenwonen? Dan geldt voor u de gehuwdennorm. Uw uitkering wordt dan gewijzigd of beëindigd.

De coach adviseert u over wat u zelf nog moet doen, zoals het opzeggen van abonnementen en veranderen van verzekeringen. U krijgt ook uitleg over hoe het zit met veranderingen in de vaste lasten, toeslagen, kind-gebonden budget enzovoort.