Rioolaansluiting

De gemeente zorgt ervoor dat het riool wordt aangesloten tot aan het terrein van uw woning, bedrijf of gebouw. Vanaf daar regelt u de aansluiting zelf.

Wat u moet weten

Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel?

  • Vraag een rioolaansluiting aan bij de gemeente
  • U krijgt binnen 6 weken een aansluitvergunning
  • Vervolgens zorgt de gemeente ervoor dat uw riool wordt aangesloten

Aanvragen

Vul het online formulier in. Voeg de volgende informatie toe:

  • De plek van de aansluiting
  • Een situatieschets
  • Het type aansluiting

Kosten

De begroting voor het aansluiten ontvangt u voordat wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Kosten voor het aansluiten
Soort Kosten exclusief btw 2022
Aansluitvergunning € 36,50

Aansluiten op een gemengd stelsel

(diameter/lengte maximaal 125 mm/6 meter)

€ 697,50

Aansluiten op een gescheiden stelsel

(diameter/lengte maximaal 125 mm/6 meter)

€ 1.050,90
Aansluiten op drukriolering € 8.365,30

Heeft de rioolaansluiting een diameter groter dan 125 mm of een lengte van meer dan 6 meter? Dan geldt de werkelijke kostprijs. Deze hoort u voordat we uw aanvraag in behandeling nemen.

Extra kosten openbreken en herstellen straat
Soort Kosten exclusief btw 2022
Tegelbestrating per m2 € 59,90
Klinkerbestrating per m2 € 58,80
Asfaltverharding per m2 € 338,20