Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt het beleid van de gemeente. Zij is ingesteld door de gemeenteraad. In de commissie zitten 3 raadsleden en 3 externe deskundigen. De rekenkamercommissie voert haar taken onafhankelijk en onpartijdig uit

Onderzoeksgebieden

 • De effecten van het beleid
 • De doelmatigheid van beleid en beheer
 • De doeltreffendheid van beleid en beheer
 • De rechtmatigheid van het gemeentelijk beheer
 • De doelmatigheid en doeltreffendheid van instellingen die (voor een groot deel) door de gemeente gefinancierd worden

Doelen

De rekenkamercommissie wil de volgende doelen bereiken:

 • Het versterken van de rol van de gemeenteraad
 • Het vergroten van de publieke verantwoording
 • Het verbeteren van het gemeentelijk handelen

De uitkomsten van de onderzoeken zijn met name bedoeld om te leren en te verbeteren. De commissie vindt het belangrijk dat zij niet ingezet wordt als 'afrekeninstrument'.

Achtergrond

In de Gemeentewet (artikel 81 e.v.) is het instellen van een gemeentelijke rekenkamer of rekenkamercommissie geregeld.

Leden rekenkamercommissie

 • Mevrouw J. Hendrickx (voorzitter)
 • De heer R. De la Roy
 • De heer A. van Drooge
 • De heer M. Mulders
 • De heer A. Reintjes
 • De heer H. Verdellen

Onderzoeken en meer informatie

Bekijk de onderzoeken en jaarverslagen van de rekenkamercommissie op de Raadsinformatiesite. Op deze pagina vindt u ook meer informatie over de werkwijze van de rekenkamercommissie.

Wilt u de rekenkamercommissie een bericht sturen of contact opnemen met de commissie? Dat kan via de griffie.