Regio Noord-Limburg zet in op vitale vakantieparken en campings

Publicatiedatum: 
8 okt 2018
Regio Noord-Limburg werkt op het gebied van vrijetijdseconomie aan verschillende programma’s. Eén daarvan is een vitale verblijfsrecreatie in de regio. Tot eind 2020 blijft de Regio Noord-Limburg zich inzetten voor vakantieparken, campings en groepsaccommodaties.

Het programma vitale verblijfsrecreatie wordt uitgevoerd in de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo, en Venray. Het afgelopen jaar heeft Frank Verkoijen als vitaliteitsmanager in een pilot namens de provincie Limburg onderzoek gedaan naar de problematiek die op vakantieparken en campings speelt. Sommige parken en campings zijn succesvol en hebben de zaken goed op orde. Andere parken zouden gebaat zijn bij ondersteuning en weer andere parken en campings zitten financieel in zwaar weer. De vitaliteitsmanager geeft advies aan de ondernemer, zodat de parken en campings weer een mooie en financieel gezonde toekomst tegemoet kunnen zien. Die pilot was zo waardevol, dat Regio Noord-Limburg heeft besloten om Frank Verkoijen tot en met 2020 als vitaliteitsmanager in dienst te nemen. De provincie Limburg heeft toegezegd de helft van de kosten voor haar rekening te nemen.

Nader advies

De Regio Noord-Limburg blijft zich volop inzetten voor vakantieparken, campings en groepsaccommodaties. Tot eind 2020 gaat de regio door met de opgedane ervaringen van het pilotproject en gaat zelfs nog een stap verder. Niet alleen de achtergebleven verblijfsrecreatie wordt ondersteund, maar ook koplopers worden gefaciliteerd om te excelleren. Eind 2020 is een beweging in gang gezet dat het aantal gezonde bedrijven is toegenomen en dat het aantal slecht functionerende bedrijven is afgenomen.

De vitaliteitsmanager komt daarvoor eerst met een voorstel om bij een groot aantal bedrijven te kijken hoe gezond de onderneming is. Vervolgens komt er een voorstel om 30 parken en campings nader te adviseren. Deze zijn opgesplitst in de koplopers, de middenmoters en de achterblijvers. Bij elke categorie wordt een advies gegeven over de toekomst. Er komt advies aan:

  • 10 koplopers om te excelleren, bijvoorbeeld door de bereikbaarheid en gastvrijheid verder te verbeteren, marktgerichtheid en samenwerking te bevorderen en een investeringsfonds op te zetten
  • 10 middenmoters om scherpe keuzes te maken: vitaliseren of transformeren
  • 10 achterblijvers om te beëindigen of te transformeren naar andere functies

Achtergrond

In het Actieprogramma Vrijetijdseconomie heeft regio Noord-Limburg zichzelf de ambitie gesteld beter te willen presteren dan het nationaal gemiddelde. Invulling van het totale actieprogramma moet op termijn leiden tot een toename van de jaarlijkse bestedingen met €200 miljoen in 2025 (+24%). Zo komen de bestedingen in 2025 ruim boven de 1 miljard euro uit. Daarvoor is tot 2025 een publiek-private investeringsimpuls van tussen de €200 en €500 miljoen nodig.

Short break

De regio Noord-Limburg streeft daarom naar een vitale sector die de sociaaleconomische motor is en blijft voor de regio. De kern van de visie op de vrijetijdseconomie is dat Noord-Limburg in 2025 het belangrijkste en meest aantrekkelijke verblijfsrecreatiegebied van Limburg is voor de ‘short break’ vakantiemarkt met een sterk en vitaal fijnmazig netwerk van kleine- en grootschalige dagrecreatieve voorzieningen in een straal van 60 autominuten. De regio focust op familierecreatie (drie generaties) die op het niveau van de 21e eeuw wordt ingevuld. Dit vanwege het bijzonder grote aanbod van familiegeoriënteerde verblijfsrecreatie, dagrecreatie en het grote aandeel in overnachtingen en dagbezoeken in de regio.