Regio Deal, Regio Noord-Limburg toegekend

13 februari 2024
Algemeen

De Regio Noord-Limburg ontvangt de komende jaren 10 miljoen euro van het Rijk voor de brede welvaart. Deze bijdrage is toegekend voor de aanvraag Regio Deals 5de tranche. Dit voelt als een bekrachtiging van de regionale koers die de acht Noord-Limburgse gemeenten met de Provincie Limburg en vele partners hebben ingezet.

Aanvraag ingediend

De acht Noord-Limburgse gemeenten hebben samen met de Provincie Limburg en partners een aanvraag ingediend om de brede welvaart op vijf belangrijke thema’s verder te versterken. Deze inzet wordt nu beloond. De Regio Noord-Limburg ontvangt een mooie bijdrage om weer in te zetten voor de gezonde toekomst van Noord-Limburg. In de aanvraag voor deze Regio Deal ligt de focus op de thema’s: Kennis-ecosystemen en duurzaam ondernemen, Talentontwikkeling, Vitale gemeenschappen en Positieve Gezondheid, Veiligheid.

Veel energie en draagvlak

Antoin Scholten, voorzitter Regio Noord-Limburg en burgemeester Gemeente Venlo namens de acht Noord-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg: “Er is veel energie en draagvlak om samen met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners aan de slag te gaan met de grote maatschappelijke opgaven in de regio. De concrete uitwerking van de aanvraag kan nu starten. Uiteraard pakt de regio dit ook weer samen met de partners op. We zijn heel erg blij met dit mooie besluit en bedanken iedereen die meegewerkt heeft aan het tot stand komen van de propositie. We kijken uit naar de verdere samenwerking!”

Regio Deals, 5de tranche

In de Regio Deals werken Rijksoverheid, provincies en regio’s samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in de regio. Juist op de plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken.

Regio Noord-Limburg

De acht Noord-Limburgse gemeenten werken als rn--l samen om hun gezamenlijke ambitie in de praktijk te brengen. Het belangrijkste doel: de gezonde golf in beweging brengen en van Noord-Limburg de gezondste regio maken.