Regelingen en mogelijkheden voor minima

Zelf uitrekenen

Op de website Bereken uw recht kunt u eenvoudig uitrekenen op welke regelingen en toeslagen u recht heeft.

Landelijke en provinciale regelingen

Heffingskorting

Korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen via de Belastingdienst.

Toeslagen van Belastingdienst

Geld terug van de Belastingdienst voor de kosten van kinderopvang, de huur van uw woning, de zorgkosten of een toeslag op de kinderbijslag.

Kinderbijslag

Bijdrage voor de kosten van opvoeding voor kinderen tot 18 jaar via de Sociale Verzekeringsbank.

Stichting leergeld

Biedt ouders een helpende hand als kinderen om financiële redenen niet kunnen meedoen. Meer informatie Stichting leergeld.

Studiefinanciering/tegemoetkoming schoolkosten

Basisbeurs voor Mbo-scholieren via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Of kijk bij bijdrage schoolkosten.

De VoorzieningenWijzer

Ga na welke regelingen en toeslagen voor jou gelden. Meer informatie vind je op de website dat geldt voor mij.