Reconstructie Pavanestraat

Door de klimaatveranderingen regent het vaker en zijn de buien heviger. Hierdoor kan er water op straat blijven staan. Daarom wordt het riool aangepast met de aanleg van een infiltratieriool. Ook wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht.

Opnieuw inrichten openbare ruimte rondom Pavanestraat

Voor de aanpassing van het riool is het nodig om de weg open te breken. Dit biedt de mogelijkheid om de openbare ruimte opnieuw in te richten. Daarbij richten we ons ook op het aanpakken van knelpunten, ideeën en suggesties die eerder in de straat zijn opgehaald.

Deze hebben betrekking op de volgende thema’s:

 • parkeerdruk, (bedrijfs)bussen
 • water- rioolproblemen
 • verpaupering/netheid
 • betere verlichting
 • (meer) fraaier groen, speelterrein

Planning

In de eerste helft van 2024 wordt in verschillende stappen het ontwerp gemaakt waarmee de uitvoering opgestart kan worden.

Om tot uitvoering te komen worden de volgende stappen doorlopen:

 • Schetsontwerp: maart 2024
 • Voorlopig ontwerp/definitief ontwerp: april/mei 2024
 • Uitwerking naar bestek en werktekeningen: juni 2024
 • Aanbesteding: juli 2024          
 • Uitvoering: voorjaar 2025

Uitvoering

De uitvoering van de reconstructie was eerder gepland voor het najaar 2024 maar start nu in het voorjaar van 2025.

De redenen hiervoor:

 • Om de overlast te beperken moet het werk in fases uitgevoerd worden waardoor parkeerruimte ergens anders gezocht moet worden. De inschatting is dat het hierbij om 60 tot 80 auto’s gaat.
 • Omdat óók de reconstructie van het Brukske richting wijkcentrum speelt tot eind van het jaar, is daar geen tijdelijke parkeermogelijkheid mogelijk.
 • De provincie heeft besloten om tussen de bouwvak en kerst 2024 de werkzaamheden van ‘Via Venray’ op de N270 (Deurneseweg) uit te voeren. Daardoor wordt op de Henri Dunantstraat extreme drukte verwacht vanwege omleidingen.
 • Tijdelijk parkeren op en langs het Brukske is mogelijk, maar niet gelijktijdig met ‘Via Venray’ met een omleiding over de Henri Dunantstraat.
 • Tijdelijk parkeren is mogelijk langs Sint Antoniusveldweg, maar de oversteek van de Henri Dunantstraat is lastig(er) vanwege Via Venray.
 • Overlast en extra parkeerdruk als gevolg van de werkzaamheden is helaas niet te voorkomen, maar we denken dat we het hiermee wat kunnen beperken.

Schetsontwerp

De oppervlakte van de openbare ruimte om knelpunten zoals parkeerdruk op te lossen is beperkt. Toch hebben we in het ontwerp ruimte gevonden voor het creëren van 11 extra parkeerplaatsen. 

Op 6 maart 2024 is het schetsontwerp tijdens een inloopavond aan de inwoners voorgelegd. Lees de korte samenvatting van de punten die zijn besproken.

Definitief ontwerp

Aan de hand van het schetsontwerp en de eerder gemaakte opmerkingen zijn op 10 april 2024 tijdens een inloopavond het voorlopig ontwerp en het concept verlichtingsplan voorgelegd. Tijdens deze avond zijn opmerkingen gemaakt. Deze kunt u lezen in het verslag van de inloopavond. De opmerkingen zijn verwerkt in een definitief ontwerp.

Het voorlopig ontwerp, het definitief ontwerp en het verlichtingsplan kunt u hieronder downloaden.

Vragen of meer informatie

Zijn er vragen tijdens de planvorming/voorbereiding van het project, neem dan contact met ons op. Jan van Dijk is namens de gemeente projectleider op het project. Jan is bereikbaar via (0478) 52 33 33.