Reconstructie Kiekweg

Rondom de jaarwisseling wordt gestart met de reconstructie van de Kiekweg. De (asfalt)verharding is toe aan groot onderhoud. Tegelijkertijd worden er op diverse plaatsen snelheid-remmende maatregelen aangebracht in de vorm van drempels en plateau’s. De bermen, sloten en duikers worden opgeknapt en ter plaatse van de woningen komt een openbare verlichting. Tot slot worden de bermen ingezaaid met een bloemenmengsel om de biodiversiteit te bevorderen.

Planning

Op de moment worden de benodigde bodem, fundering en asfalt onderzoeken uitgevoerd. De voorbereidende werkzaamheden buiten zijn voorzien vanaf november 2023. Daarna volgt de uitvoering waarbij de gehele Kiekweg moet worden afgesloten. De werkzaamheden gaan drie maanden duren.

Verkeersmaatregelen

Het doorgaande verkeer wordt omgeleid met de bekende gele borden. Voor de aanwonenden wordt in een passende oplossing voorzien.

Het ontwerp

Het ontwerp van de Kiekweg, de locatie van de drempels, de kantopsluitingen en de nieuwe wegbreedtes zijn te zien in het ontwerp.