Reconstructie Geysterseweg

In 2023 en 2024 vindt een reconstructie plaats van de Geysterseweg, Vlasakker en een deel van de Randenrade. De wegen krijgen een meer 'dorps karakter' waarbij de inrichting snelheid-remmend werkt. Ook wordt de riolering aangepast. De voorbereidingen vinden plaats in 2022. De uitvoering start vanaf 2023. De werkzaamheden zijn opgedeeld in verschillende fases.

Fase 1: Geysterseweg vanaf de bebouwde komgrens tot aan de Van Broekhuizenstraat

 • De huidige weg is versleten en niet ingericht op de toegestane maximum snelheid van 30 km per uur.
 • Er is niet overal een veilige plek voor voetgangers aanwezig. Dit is binnen de bebouwde kom wel gewenst.
 • De riolering is deels aan vervanging toe en wordt onnodig belast door het regenwater van de weg wat hierop is aangesloten.
 • Er zijn verschillende (kleinschalige) woningbouwinitiatieven die om tijdige aanpassing van de wegen en riolering vragen.
 • Achter de van Broekhuizenstraat ligt een grasland perceel waarvan de gemeente gedeeltes wil verkopen aan de aanwonenden. 

Het plan

 • Er komt een nieuw wegprofiel waarbij het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. Daarbij wordt minimaal aan één kant van de weg een trottoir aangelegd. De weg krijgt daarmee een meer ‘dorps karakter’, waarbij de inrichting snelheid-remmend werkt.
 • De zijstraatjes Zuiderbergweg en Spralandweg krijgen tot aan de komingang een nieuw profiel en nieuwe komingangen.
 • Het gedeelte waar drukriolering ligt, wordt vervangen door een vrij verval riool wat is voorbereid op extra te bouwen woningen.
 • Er wordt een extra rioolbuis aangelegd voor het laten infiltreren van het regenwater.
 • Het grasland perceel achter de Van Broekhuizenstraat krijgt een natuurlijke, parkachtige openbaar toegankelijke inrichting.

Fase 2: Geysterseweg vanaf de Van Broekhuizenstraat tot aan de Mgr. Hanssenstraat

De huidige weg is versleten en niet ingericht op de toegestane maximum snelheid van 30 km per uur. Het regenwater van de weg wordt onnodig afgevoerd via het huidige rioolstelsel.  

Het plan

 • Er komt een nieuw wegprofiel waarbij het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. De weg krijgt daarmee een meer ‘dorps karakter’ waarbij de inrichting snelheid-remmend werkt.
 • De trottoirs worden vervangen.
 • Er wordt een extra rioolbuis aangelegd voor het laten infiltreren van het regenwater.

Fase 3: Randenrade (tussen Vlasakker en Watermolenstraat)

 • De huidige weg is versleten niet ingericht op de toegestane maximum snelheid van 30 km per uur.
 • Er is sprake van wortelopdruk en de moeraseiken staan op het riool; dit gaat op termijn problemen geven.
 • Het regenwater van de weg wordt onnodig afgevoerd via het huidige rioolstelsel. 

Het plan

 • Er komt een nieuw wegprofiel waarbij het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. De trottoirs worden vervangen. De moeraseiken worden gehandhaafd. De weg krijgt daarmee een meer ‘dorps karakter’, waarbij de inrichting snelheid-remmend werkt.
 • Er wordt een nieuwe rioolbuis gelegd en een extra gescheiden rioolbuis voor het laten infiltreren van het regenwater.

Fase 4: Vlasakker

De huidige weg is versleten en niet ingericht op de toegestane maximum snelheid van 30 km per uur. Het regenwater van de weg wordt onnodig afgevoerd via het huidige rioolstelsel.  

Het plan

 • Er komt een nieuw wegprofiel waarbij het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. De trottoirs worden vervangen en de schoolzone wordt ingepast. De weg krijgt daarmee een meer ‘dorps karakter’, waarbij de inrichting snelheid-remmend werkt.
 • Er wordt een nieuwe rioolbuis gelegd en een extra gescheiden rioolbuis voor het laten infiltreren van het regenwater.

Planning

De komende maanden gaan we aan de slag om een schetsontwerp te maken voor alle fases. Daarin nemen we zoveel mogelijk de reacties van alle bewoners mee die we ontvangen.

Uitvoering

Alle fases worden voorbereid in 2022. De uitvoering vindt plaats vanaf 2023:

 • Fase 1 – Geysterseweg vanaf de bebouwde komgrens tot aan de Van Broekhuizenstraat: 1e helft van 2023;
 • Fase 2 – Geysterseweg vanaf de Van Broekhuizenstraat tot aan de Mgr. Hanssenstraat: 2e helft van 2023;
 • Fase 3 – Randenrade (tussen Vlasakker en Watermolenstraat): 2e helft van 2024;
 • Fase 4 – Vlasakker: 2e helft van 2024.

Vragen of meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met reconstructie-geysterseweg-eo@venray.nl.