Reactivering vliegbasis De Peel

Publicatiedatum: 
12 jun 2019
Defensie wil op termijn Vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Een van de redenen is de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld. Daarom moet Defensie meer oefenen en trainen, en daardoor komen er ook meer militaire vliegactiviteiten. Deze wil Defensie verspreiden over meerdere vliegbases. Daarom is gestart met de voorbereiding van een luchthavenbesluit, zodat vliegbasis De Peel op termijn weer in gebruik kan worden genomen. Het eventueel reactiveren gebeurt in samenwerking met betrokken provincies, gemeentes en omwonenden.

Nadat in het vorige decennium de vliegbases Soesterberg, Twente en marinevliegkamp Valkenburg vanwege bezuinigingen zijn afgestoten, zit Defensie nu krap in zijn ruimte voor militaire vliegactiviteiten. Deze nemen, met de groei van de defensiebegroting, toe.

Defensie onderzoekt op alle actieve velden welke ruimte er nog over is voor de huidige en voorgenomen vliegactiviteiten. De ruimte die hoort bij vliegbasis De Peel kan hierin niet worden gemist. De wet verplicht Defensie om voor al zijn militaire luchthavens uiterlijk op 1 november 2021 een luchthavenbesluit vast te stellen. Zonder een luchthavenbesluit kan Defensie na 2021 geen vliegactiviteiten meer uitvoeren op De Peel. Om deze reden heeft Defensie besloten een luchthavenbesluit voor te bereiden, zodat de vliegbasis na 2021 eventueel weer in gebruik kan worden genomen. 

Vliegbasis De Peel zal onderdeel uitmaken van de Luitenant-generaal Bestkazerne, waar het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando is gevestigd en ook in de toekomst zal blijven zitten.

In een milieueffectrapportage (MER) gaan verschillende varianten voor het gebruik van de militaire luchthaven De Peel onderzocht worden. Uitgangspunt hierin is de omvang van de huidige geluidszone: het totale gebruik zal niet leiden tot een vergroting van deze zone. Dat betekent dat er geen extra (geluids)ruimte wordt gevraagd. De maximale variant binnen deze geluidszone komt neer op 12 jachtvliegtuigen die zo’n 3 keer per jaar in perioden van ongeveer 6 weken vanaf De Peel opereren en daar in die tijd ook gestationeerd zijn. Ook helikopters kunnen gebruik maken van deze ruimte. Met de ingebruikname van De Peel kan de Koninklijke Luchtmacht beter voorbereid op missie gaan.

Meer informatie

Op korte termijn wordt een Commissie Overleg en Voorlichting Milieu voor vliegbasis De Peel ingesteld, waarin de voorbereiding van het luchthavenbesluit regelmatig kan worden besproken met provincie, gemeenten en omwonenden. Omwonenden die met vragen zitten kunnen zich wenden tot persvoorlichting@mindef.nl. Of kijk op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/defensieterreinen/de-peelOok liggen er stukken ter inzage