Raayland - Focus - Spectrum

De gemeenteraad heeft op 30 juni 2022 besloten dat een deel van de middelbare school het Raayland College gesloopt gaat worden en dat op deze plek een nieuwe school voor Focus en Spectrum wordt gebouwd. De scholen Focus (speciaal basisonderwijs) en Spectrum (speciaal onderwijs) zitten nu in een gebouw aan het Groenewoltsepad in Venray.

Wilt u het project van dichtbij volgen? Installeer dan de Bouwapp op uw telefoon. Deze is te vinden in de Playstore (android) en Appstore (apple).

Nieuwbouwplannen voor Focus en Spectrum op terrein Raayland College

Het gebouw waarin de scholen Focus en Spectrum zitten, voldoet niet meer aan de eisen die gesteld worden voor onderwijshuisvesting. Denk daarbij aan de luchtkwaliteit binnen de school en het hoge energieverbruik. Het te slopen gedeelte van het Raayland College (gebouw C) werd bijna niet meer gebruikt voor het onderwijs. Dit oudste deel van het gebouw (het vroegere Boschveldcollege) zorgt vanwege het verplichte onderhoud wel voor financiële druk voor de school. Met dit plan worden dus alle betrokken scholen geholpen.

Planning

De sloop van de gebouwen bij het Raayland College is afgerond. Om ervoor te zorgen dat het Raayland College voldoende ruimte houdt, wordt een klein deel van gebouw C behouden en opgeknapt. Deze renovatie start eind oktober 2023.

Op het vrijkomende terrein willen we halverwege 2024 starten met de bouw van de nieuwe school voor Focus en Spectrum. Binnen de school komt ook een gymzaal. En er komt in de school een voorziening van PSW Junior voor kinderen met een meervoudige beperking waarvoor onderwijs (nog) niet mogelijk is. Binnen het project wordt op het terrein ook ruimte gereserveerd voor een mogelijk toekomstige uitbreiding van het onderwijs. De bouw van de nieuwe school zal naar verwachting in de zomer van 2025 klaar zijn. Ook moet dan de nieuwe inrichting van de openbare ruimte om de school gerealiseerd zijn.

Klankbordgroep

Een klankbordgroep met daarin omwonenden denkt mee over de plannen van de gemeente en de scholen. Het gaat daarbij met name om het effect van de plannen op de openbare ruimte.

Bouw

Driessen Architectuur uit Venray is geselecteerd voor het ontwerpen van de nieuwe school voor Focus en Spectrum. De architect heeft met de toekomstige gebruikers en de gemeente een definitief ontwerp gemaakt. Ook voor het opknappen van een deel van het Raayland College heeft Driessen Architectuur een ontwerp gemaakt.

Vragen

Bij dit project werkt de gemeente Venray samen met SPOVenray, Onderwijsgroep Buitengewoon en de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Roger Hoeijmakers door een mail te sturen naar roger.hoeijmakers@venray.nl of te bellen naar (0478) 52 33 33.