Project Wüsterveld

Het Wüsterveld is een voorbeeldgebied voor de vestiging van vernieuwende veehouderijbedrijven.

De bedrijven in Wüsterveld zijn vooral gericht op het welzijn van de dieren. En er is aandacht voor de gezondheid van mens en dier. Voor de ontwikkeling van Wüsterveld maakte de gemeente Venray de Gebiedsvisie Wüsterveld en het Inrichtingsplan Wüsterveld. De gebiedsvisie geeft de reikwijdte en ontwikkelingsrichting van het gebied weer. Het inrichtingsplan vormt de uitwerking van de gebiedsvisie en geeft invulling aan de inrichting van het gebied.

pdf Inrichtingsplan Wüsterveld (PDF, 3.36 MB)

pdf Gebiedsvisie Wüsterveld (PDF, 1.95 MB)

In totaal kunnen zich hier 4 veehouderijen vestigen. De Wüsterweg wordt verbreed en er komt een wandelpad in combinatie met enkele landschappelijke elementen.