Proef met videorechtspraak in gemeentehuis Venray

Publicatiedatum: 
29 okt 2019
Venraynaren die partij zijn in bewindzaken kunnen vanaf 1 november in het gemeentehuis terecht voor de behandeling door de rechter. Via een videoverbinding hebben zij contact met de rechtbank. De videorechtspraak maakt het voor de burger gemakkelijker. Nu moeten inwoners van Venray naar Roermond voor rechtszaken. Het gaat om een proef van één jaar die alleen geldt voor bewindzaken.

In de afgelopen jaren zijn alle kantonlocaties in Limburg gesloten. Nu moeten inwoners van Noord-Limburg naar Maastricht en Roermond voor de behandeling van hun rechtszaak. De Rechtspraak is minder toegankelijk en de afstand is letterlijk vergroot. Zeker voor mensen die bij een bewindzaak zijn betrokken vormt dit een fikse drempel. Zij zijn toch al vaak financieel en/of maatschappelijk kwetsbaar. Met de videorechtspraak in de eigen gemeente komen de rechtbank en de gemeente Venray deze inwoners tegemoet.

Kopje koffie

Na een geslaagde proef met drie bewindzaken in augustus, gaat de pilot op 1 november van start. De eerste zitting vindt ergens in december plaats. Voor een zitting is ongeveer twintig minuten uitgetrokken. In de pilot stelt de gemeente Venray een ruimte en videoapparatuur ter beschikking en zorgt voor een kopje koffie. De gemeente is geen partij in de zaken die voor de rechter komen. Per jaar behandelt de rechtbank ruim tachtig Venrayse bewindzaken. Videorechtspraak is niet verplicht. Wie wil kan naar Roermond reizen voor behandeling.

Evaluatie

Rechtbank en gemeente evalueren elke drie maanden. En na een jaar kijken de partijen of de pilot een succes is geweest. In dat geval wordt deze vorm van rechtspraak mogelijk uitgebreid naar andere gemeenten of andere soorten rechtszaken.