Proef met bodycam van start

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) krijgen tijdens hun werk met enige regelmaat te maken met verbaal en soms zelfs met fysiek geweld. Om incidenten en onrechtmatige gedragingen in de richting van de boa’s te voorkomen, heeft het college besloten om de uitrusting van de boa’s gedurende een proefperiode van een half jaar uit te breiden met een bodycam. Deze proef loopt sinds 19 april 2022.

Veelgestelde vragen

Wat is een bodycam?

Een bodycam is een kleine draagbare camera, bevestigd aan het lichaam of de uitrusting van de boa.

Mag de gemeente dit zomaar doen?

Ja, dat mag volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeente stelt de bodycam beschikbaar aan de boa’s in haar rol van werkgever. Ze wil hiermee de veiligheid voor haar boa’s vergroten. Dit noemen we een ‘gerechtvaardigd belang’ zoals dat in de AVG staat (artikel 6.1f AVG).

Wanneer mag een boa filmen?

Filmen mag wanneer de boa vindt dat er een onveilige situatie ontstaat c.q. dreigt te ontstaan voor hem of haarzelf, een collega of een derde. De boa heeft geen toestemming nodig om de camera aan te zetten.

Kan de handhaver ook stiekem filmen?

Nee, de boa draagt de bodycam zo dat deze voor iedereen zichtbaar is. Voorafgaande aan het maken van een opname waarschuwt de boa dat er een opname wordt gemaakt, tenzij als gevolg van de situatie een waarschuwing vooraf niet mogelijk is. Als de dreigende situatie voorbij is, schakelt de boa de bodycam direct uit.

Wie houdt er toezicht op het gebruik van de opnamen met de bodycam?

De gemeente heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming. Die geeft advies, kijkt of de regels zijn gevolgd en controleert. Deze ambtenaar ziet toe op de manier waarop de gemeente met de persoonsgegevens en privacy omgaat. Dit geldt dus ook voor beelden van de bodycams.

Mag de politie en het Openbaar Ministerie de beelden gebruiken?

De politie en het Openbaar Ministerie kunnen de beelden vorderen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. De Functionaris voor de Gegevensbescherming wordt hier vooraf over geïnformeerd.

Hoe gaat de gemeente om met de opnames?

We gaan zorgvuldig om met de opnames. De beelden slaan we versleuteld op. Hierdoor zijn ze onleesbaar. Het opslaan gebeurt automatisch na elke dienst. Maar enkele medewerkers hebben toestemming om de opgenomen beelden te bekijken. Dit bekijken gebeurt nooit individueel. Er is altijd minimaal de Functionaris voor de Gegevensbescherming bij aanwezig. De opnames worden ook alleen voor de volgende doelen bekeken:

  • in geval van agressie of klacht tegen een boa;
  • als de boa zijn eigen gedrag in een situatie wil beoordelen (leerervaring).

Bij het bekijken, veranderen of verwijderen van beelden maakt het systeem een melding. Hierdoor is altijd duidelijk op welk moment, door wie en voor welk doel een opname is gebruikt.

Kan de drager van de bodycam de opnames zelf verwijderen?

Alle opnames worden maximaal 28 dagen bewaard. Als er in die periode geen uitleesverzoek voor een incident is gekomen, worden de beelden automatisch verwijderd. De drager van de bodycam kan de opnames niet verwijderen.

Kan ik de beelden bekijken die van mij zijn gemaakt?

Wanneer u bent gefilmd en de beelden van uzelf wilt bekijken, kunt u een schriftelijk een uitleesverzoek indienen bij de gemeente Venray ter attentie van de Functionaris voor de Gegevensbescherming, via e-mail FG@venray.nl. Het uitleesverzoek dient minimaal te bevatten:

  • organisatie (als aan de orde), naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • een beschrijving van het aantoonbaar belang voor het uitkijken van de opnames;
  • datum, tijdstip en plaats waar de opnames zijn gemaakt.

U mag een uitleesverzoek alleen indienen als u op de beelden staat. De beelden mogen opgevraagd worden in het kader van het recht op inzage zoals beschreven in artikel 15 van de AVG of om een klacht of verzoek om schadevergoeding in te dienen. Het indienen van het uitleesverzoek kan tot maximaal vier weken na de opname. Na 28 dagen worden de opnames namelijk automatisch verwijderd. Zie voor meer informatie de beleidsregels bodycams gemeente Venrayexterne-link-icoon.