Proef ‘Brug naar werk’ een succes

Publicatiedatum: 
24 mei 2018
Woensdag 23 mei ontvingen tien deelnemers hun diploma voor de MBO Entree opleiding assistent medewerker groen. Daarmee is de proef ‘Burg naar werk’ voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een succes. De proef, gericht op groenbeheer, ging een jaar geleden van start en is een samenwerking tussen de gemeente Venray, CITAVERDE College, Monsdal Buitenbeheer en De Combinatie.

Diploma uitreiking

Op 8 mei 2017 is de gemeente Venray gestart met de proef ‘Brug naar werk’ gericht op het groenbeheer. Tien deelnemers kregen een opleidingstraject, een stageplaats en een leer-werkovereenkomst bij de uitvoerders van het werk in de openbare ruimte. Gezamenlijk met CITAVERDE College, Monsdal Buitenbeheer en De Combinatie is gepionierd, kennis opgedaan en gedeeld. De proef is succesvol. Naast een diploma hebben de tien deelnemers ook een BBL contract (Beroepsbegeleidende Leerweg) mogen tekenen bij Monsdal Buitenbeheer of bij De Combinatie.

Groenbeheer

De gemeente biedt werkzaamheden in de openbare ruimte bij deze bedrijven aan zodat dit werk als opleidingstraject voor de deelnemers kan dienen, zonder dat hiermee verdringing op de arbeidsmarkt optreedt. In het groenbeheer is momenteel voldoende werk. Dit betekent dat de nieuwe werknemers hiermee perspectief ontwikkelen voor de lange termijn.

Deelnemers

De deelnemers van het afgelopen jaar zijn statushouders en mensen die onder de participatiewet en/of de banenafspraak vallen bij hun zoektocht op de arbeidsmarkt. Voor de toegang tot de proef was motivatie hét belangrijkste selectiecriterium. De deelnemers gaan nu verder met hun opleiding.