Presidium

Het presidium maakt de voorlopige agenda van de gemeenteraad. Daarnaast wordt in het presidium gesproken over verschillende praktische en procedurele zaken rondom de gemeenteraad

Uit wie bestaat het presidium?

Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters. De burgemeester is voorzitter van het presidium. Tijdens de vergaderingen van het presidium is ook de raadsgriffier aanwezig. Vergaderingen van het presidium zijn openbaar.

Agenda's en verslagen van het presidium

In het Raadsinformatiesysteem van de gemeente Venray staan de agenda's en verslagen van het presidium.