Pilot ondernemingsplan

Bent u agrariër en wilt u een duurzaam plan maken voor uw bedrijf? Als agrarisch ondernemer kunt u met (financiële) ondersteuning van de overheid uw eigen ondernemingsplan maken

Pilot ondernemingsplan voor agrariërs

  • U bent agrariër in de gemeente Venray en wilt duurzame plannen voor uw bedrijf maken.
  • U kunt u aanmelden voor begeleiding en een financiële bijdrage. 
  • U kunt ook samen met andere agrarische ondernemers meedoen om een gezamenlijk plan te maken.
  • De pilot is een samenwerking tussen gemeenten, provincies, waterschappen en de Rijksoverheid.

Meedoen

Een ondernemingsplan maken

Heeft u ideeën om stikstof te reduceren op uw bedrijf? Weet u hoe uw bedrijf een positieve bijdrage kan leveren aan natuur, water of klimaat? Dan kunt u als agrarisch ondernemer uw interesse kenbaar maken voor deelname aan pilot ondernemingsplan, dat onderdeel is van de aanpak piekbelasting. Met een financiële bijdrage van de Rijksoverheid maakt u uw ondernemingsplan. U beschrijft vanuit uw eigen praktijkervaring de maatregelen die zullen werken voor uw bedrijf. U wordt hierbij ondersteund door een eigen adviseur en zaakbegeleider van de Rijksoverheid.

Beoordeling van uw plan

In uw ondernemingsplan beschrijft u maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan stikstofvermindering en kwaliteitsverbetering voor natuur, water of klimaat. Het ondernemingsplan wordt beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. In deze commissie zitten experts met kennis van de thema’s stikstof, natuur, water en klimaat. Als u stikstof gaat verminderen, bespreekt u dit bij deelname aan de pilot met de zaakbegeleider.

Richting en perspectief

Als uw plan positief wordt beoordeeld, krijgt u van de Rijksoverheid indien mogelijk ondersteuning bij de uitvoering van het plan. De deelname aan de pilot biedt u richting en perspectief voor de toekomst. Helaas kan er geen volledige zekerheid voor de toekomst geboden worden.

Doel pilot

Veel agrarisch ondernemers lopen rond met ideeën of plannen voor de verduurzaming van hun bedrijf. Maar zij kunnen hier op dit moment weinig mee doen. Vaak is namelijk nog onduidelijk wat op bedrijfsniveau van ondernemers wordt verwacht en wat de kaders zijn. Daarom is het perspectief voor veel agrariërs onduidelijk. Deze pilot wil dit doorbreken en de sector ruimte bieden om te bewegen.

Begeleiding en bijdrage

Tijdens het maken van het ondernemingsplan kunt u een agrarisch adviseur inschakelen die u ondersteunt bij het opstellen van het plan. Voor de inzet van uw eigen agrarisch adviseur ontvangt u een financiële bijdrage. Een zaakbegeleider vanuit de Rijksoverheid is kosteloos beschikbaar om het proces te begeleiden en om vragen te beantwoorden.

Aanmelden of meer informatie

Heeft u vragen over de pilot? Of denkt u erover na om mee te doen? Bel, mail of app dan naar een van de zaakbegeleiders van het ministerie:

Ron Duijf

Leo van Lier