Pilot cameratoezicht bij drie afvalinzamelpunten

Publicatiedatum: 
5 jul 2018
Verspreid binnen de gemeente Venray bevinden zich 16 afvalinzamelpunten, voornamelijk bij de supermarkten. Bij een (groot) aantal van deze afvalinzamelpunten wordt het (niet gescheiden) afval ook naast de containers geplaatst. Hierdoor ontstaan er overlastsituaties, irritaties en mogelijk zelfs gezondheidsrisico’s. Bovendien brengt het regelmatig opruimen van het bijgeplaatste afval onnodig (hoge) kosten met zich mee, welke weer doorberekend worden in de afvalstoffenheffing.

Verder staat ook de kwaliteit van het wél in de containers gedeponeerde afval onder druk, doordat er niet correct gescheiden wordt. Afgelopen jaren zijn er diverse acties ondernomen om het probleem aan te pakken. Dit heeft echter niet geleid tot het gewenste (structurele) effect. Het gemeentebestuur wil nu overgaan tot de inzet van cameratoezicht.

De inzet van camera’s heeft een preventieve werking en heeft als doel het opsporen van personen, zodat die beboet kunnen worden. De camera’s worden eerst (als proef) ingezet op de drie hardnekkigste locaties (Kiosk Brukske (bij Jumbo), Veltumske Kleffen (bij Jumbo/Aldi) en Kruidenlaan (bij de Plus). Dit gebeurt naar verwachting in augustus/september 2018. Heeft de inzet van camera’s positief effect (minder/geen bijplaatsingen), dan is uitbreiding naar andere locaties mogelijk. De negen plekken waar overlast is van bijgeplaatst afval zijn:

  1. Kiosk / Brukske (Jumbo), Venray
  2. Veltumse Kleffen (Jumbo/Aldi), Venray
  3. Kruidenlaan (Plus), Venray
  4. De Gouden Leeuw (Action), Venray
  5. Raadhuisstraat (Jan Linders), Venray
  6. Burgemeester de Weichshavenstraat (Jumbo), Wanssum
  7. Langeweg (Albert Heijn), Venray
  8. Blekersveld (Emté),Venray
  9. Lovinckplein, Ysselsteyn