Peuteropvang

Kinderen vanaf 0 tot 4 jaar kunnen bij de kinderdagopvang terecht. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen (eventueel naast de dagopvang) 2 dagdelen per week, verdeeld over 2 dagen, naar de peuteropvang. Spelenderwijs worden peuters hier voorbereid op de basisschool

Wat u moet weten

De peuteropvang in Venray werkt met dagdelen van 4 uur.

U kunt terecht bij:

Sinds 1 januari 2018 zijn alle peuterspeelzalen kinderopvanglocaties geworden (Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk).

Kosten peuteropvang

Alle ouders betalen een ouderbijdrage voor de eerste twee dagdelen peuteropvang. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen. Als u werkt, studeert of een inburgeringscursus volgt komt u, net als voor de dagopvang, misschien in aanmerking voor een bijdrage in de kosten via de Belastingdienst (kinderopvangtoeslag).

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag omdat u bijvoorbeeld niet werkt? Dan subsidieert de gemeente een deel van de kosten voor de peuteropvang. Ze worden rechtstreeks aan de peuteropvang betaald.

Extra ondersteuning

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om goed voorbereid te zijn op de basisschool, kunnen een VVE-indicatie van het consultatiebureau krijgen. Zij gaan één tot twee dagdelen extra naar de peuteropvang, in totaal 16 uur. De gemeente vergoedt de kosten voor de extra dagdelen. Ze worden rechtstreeks aan de peuteropvang betaald. U kunt voor VVE peuteropvang terecht bij 't Nest kinderopvang, De Mukkenstal, De Speelhoeve, Korein VenrayDe Kindersofa en Het Sterrenhuis.

Kwaliteit

Gemeente Venray houdt toezicht op de kwaliteit van de geregistreerde opvang. In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan alle geregistreerde kinderopvanglocaties. De GGD voert bij deze opvanglocaties de kwaliteitscontroles uit.

Voor de afhandeling van de gemeentelijke taken behorende bij de uitvoering Wet Kinderopvang wordt het handhavingsbeleid van de gemeente Venray gehanteerd. De beleidsregels vindt u op de website Overheid.nl.