Persverklaring: noodopvang asielzoekers Venray

Publicatiedatum: 
12 jan 2022
Persverklaring van het College van B&W naar aanleiding van het nieuws omtrent de aanwijzing die Venray ontving over de opvang van asielzoekers.

Het college van Venray is uitermate verrast over het feit dat voormalig staatssecretaris Broekers-Knol openlijk stelt dat er in juridische zin géén sprake is van een geldige aanwijzing aan Venray voor de noodopvang. Leontien Kompier, burgemeester: “Wij handelden steeds vanuit de urgentie van de aanwijzing en het acute vraagstuk om mensen in nood te helpen. Wij konden niet anders dan erop vertrouwen dat het aanwijzingsbesluit op juiste gronden is genomen, zoals we ook eerder aan het ministerie hebben bericht.


Nu blijkt dat het aanwijzingsbesluit formeel geen wettelijke grond heeft, verandert de feitelijke situatie. Wij dringen aan op een overleg met de staatssecretaris op korte termijn om de ontstane situatie te bespreken. Ook willen we op zeer korte termijn met de gemeenteraad spreken over deze nieuwe situatie.