Persoonlijke verklaring wethouder Jan Loonen

Publicatiedatum: 
12 jan 2021

Ik ben al vele jaren actief als volksvertegenwoordiger en bestuurder. Dit werk is gebaseerd op vertrouwen. Het vertrouwen verdient een bestuurder door transparant en open te handelen en door verantwoording daarover af te leggen. Bij mijn weten en naar mijn stellige overtuiging heb ik dat altijd gedaan. Onder meer door mij aan de gedragscode integriteit te houden. Twijfels over mijn handelen en integriteit als bestuurder tasten het vertrouwen in mij aan en daarmee mijn basis om te werken. Ik wil er alles aan doen om eventuele twijfels weg te nemen. Daarom heb ik de burgemeester verzocht om opdracht te geven aan een onafhankelijke externe partij om onderzoek te doen naar alle relevante feiten in dit dossier. Ik zie het onderzoek en de uitkomsten daarvan met vertrouwen tegemoet. In de tussentijd zal ik mijn werk als wethouder blijven doen.

Jan Loonen