Opvanglocaties

De gemeente Venray heeft locaties aangedragen bij de Veiligheidsregio Limburg Noord voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat hierbij om opvang voor de korte en middellange termijn.

Google Translate

Прочитайте цю веб-сторінку в перекладі українською через Google Translate

Aangewezen locaties

De aangewezen locaties zijn:

  • Gebouw C van het Raayland College in Venray
  • Het Roekenbosch in Blitterswijck (2 huisjes)
  • Woningen aan de Stationsweg op het Servaasterrein in Venray
  • Spurkt 5C in Venray

Gebouw C van het Raayland College

Gebouw C van het Raayland College is vanaf 13 juni beschikbaar voor vluchtelingen uit Oekraïne. Er is ruimte voor 120 mensen.

Gebouw C is een leegstaand deel van het schoolgebouw, ook wel bekend als het oude Boschveldcollege. In de maand mei is dit gebouw geschikt gemaakt voor tijdelijke bewoning. Dit deel van het Raayland College wordt in de toekomst gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe school voor Focus en Spectrum. De bouw van de nieuwe school start volgens planning begin 2024.

Rode Kruis 

De coördinatie van de locatie is in handen van het Rode Kruis. Zij zetten woonbegeleiders, EHBO-vrijwilligers en Vrijwilligers Maatschappelijk Opvang en Ondersteuning in. De medewerkers van het Rode Kruis zijn tussen 8.00 en 22.00 uur aanwezig. In de nacht zorgt de gemeente voor permanente aanwezigheid van minimaal twee beveiligers.

Voor vragen of opmerkingen over de opvanglocatie en begeleiding kunt u contact opnemen met de locatiemanager van het Rode Kruis via tel. 06 – 38 21 74 45 of opvangraayland@rodekruis.nl

Het Roekenbosch

In twee woningen van Wonen Limburg op park Het Roekenbosch in Blitterswijck worden op dit moment vluchtelingen opgevangen.

Stationsweg

De voorbereidingen om de locatie aan de Stationsweg in Venray klaar te maken voor opvang zijn tijdelijk stopgezet. Dit betekent dat er, in ieder geval op korte termijn, geen vluchtelingen uit Oekraïne gaan komen.