Opvanglocaties

In de gemeente Venray worden op een aantal locaties vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Het gaat hierbij om opvang voor de korte en middellange termijn. De toewijzing van vluchtelingen verloopt via de Veiligheidsregio Limburg Noord.

Google Translate

Прочитайте цю веб-сторінку в перекладі українською через Google Translate

Aangewezen locaties

De gemeente Venray heeft een aantal locaties aangedragen bij de Veiligheidsregio Limburg Noord. De aangewezen locaties zijn:

  • Gebouw C van het Raayland College in Venray
  • Het Roekenbosch in Blitterswijck (2 huisjes)
  • Woningen aan de Stationsweg op het Servaasterrein in Venray
  • Spurkt 5C in Venray

Op dit moment worden er vluchtelingen opgevangen in een deel van het Raayland College en in het Roekenbosch. Vanaf december 2022 vangt de gemeente ook vluchtelingen op aan de Stationsweg.

Gebouw C van het Raayland College

Gebouw C van het Raayland College is sinds 13 juni 2022 beschikbaar voor vluchtelingen uit Oekraïne. Er is ruimte voor 120 mensen.Gebouw C is een leegstaand deel van het schoolgebouw, ook wel bekend als het oude Boschveldcollege. Het gebouw is geschikt gemaakt voor tijdelijke bewoning.

Dit deel van het Raayland College wordt in de toekomst gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe school voor Focus en Spectrum. De bouw van de nieuwe school start volgens planning begin 2024. In eerste instantie is de vergunning voor de opvang afgegeven voor een half jaar. Nu duidelijk is dat de crisis in de Oekraïne langer duurt, wordt de vergunning verlengd tot 31 juli 2023, waardoor de opvang open kan blijven tot de zomervakantie.

Rode Kruis 

De coördinatie van de locatie is in handen van het Rode Kruis. Zij zetten woonbegeleiders, EHBO-vrijwilligers en Vrijwilligers Maatschappelijk Opvang en Ondersteuning in. De medewerkers van het Rode Kruis zijn tussen 8.00 en 22.00 uur aanwezig. In de nacht zorgt de gemeente voor permanente aanwezigheid van minimaal twee beveiligers.

Voor vragen of opmerkingen over de opvanglocatie en begeleiding kunt u contact opnemen met de locatiemanager van het Rode Kruis via tel. 06 – 38 21 74 45 of opvangraayland@rodekruis.nl.

Het Roekenbosch

In twee woningen van Wonen Limburg op park Het Roekenbosch in Blitterswijck worden op dit moment vluchtelingen opgevangen.

Stationsweg

Het gaat om de woningen aan de Stationsweg 48, 48a, b, c en d. Dit zijn vijf voormalige cliëntenwoningen van Vincent van Gogh. De laatste jaren waren hier internationale werknemers gehuisvest. Begin december 2022 verhuizen ongeveer 60 bewoners van de opvanglocatie bij het Raayland College naar deze woningen. Het Rode Kruis blijft hun aanspreekpunt bij vragen en problemen.