Opvang daklozen

Als u plotseling dakloos wordt kunt u vaak bij familie of vrienden terecht. Soms is dit niet mogelijk. U kunt dan contact opnemen met Moveoo

Wat u moet weten

Moveoo biedt crisisopvang (maximaal 12 weken) aan mensen die door een noodsituatie of door thuisloosheid geen dak boven hun hoofd hebben. U kunt zelf contact opnemen met Moveoo. Zonder (post)adres kunt u geen uitkering aanvragen of voor schuldhulpverlening in aanmerking komen.

Daarnaast biedt Moveoo beschermd wonen en ambulante begeleiding. De gemeente bepaalt of u hiervan gebruik kunt maken door het afgeven van een beschikking. Bel met het Schakelplein van de gemeente Venray op (0478) 52 33 33. Kies in het menu voor 1. U kunt contact opnemen met het intakebureau van Moveoo zodra u de beschikking heeft.

Contact dag- en nachtopvang

Dag- en nachtopvang Roermond

Telefoon: (088) 337 90 00
opvangroermond@moveoo.nl

Dag- en nachtopvang Sittard

Telefoon: (046) 451 80 21
opvangsittard@moveoo.nl

Contact crisisopvang

Spoorlaan Zuid 29a
6045 AA Roermond
Telefoon: (088) 337 90 00
intake@moveoo.nl