Op weg naar een bruisende Borggraaf

Publicatiedatum: 
15 feb 2021
Het onderzoek naar de Borggraaf is afgerond. Het college van B&W onderschrijft het onderzoeksrapport en stelt budget beschikbaar voor het aanstellen van een professionele procesbegeleider voor de komende twee jaar. Zodat in samenwerking met alle partijen De Borggraaf in de toekomst het bruisend ontmoetingspunt wordt voor de Venrayse historie en cultuur.

Het rapport is geschreven op verzoek van de gemeente Venray. Aanleiding was de onenigheid tussen de verschillende gebruikers van het pand. Wethouder Anne Thielen van cultuur: “Hoewel de aanleiding natuurlijk verre van leuk was, heeft het onderzoek wel aangetoond dat er een breed gedeelde en grote passie is om het Venrays verleden te verzamelen én om het zichtbaar te maken voor de huidige en toekomstige inwoners en bezoekers.”

Samenwerking bleek complex

Met de opening van De Borggraaf in 2017 aan het Mgr. Goumansplein kwam een lang gekoesterde wens van cultuur-historisch Venray uit. Er was al heel lang behoefte aan een “Huys van Venray” met een goede expositieruimte en samenwerkingsruimte voor alle verenigingen en organisaties. In de aanloop naar de nieuwbouw en de jaren na de opening kwamen echter diverse obstakels bovendrijven. Er bleken verschillende ideeën te zijn over het gebouw, de logistiek en de inhoud.

In het voorjaar van 2020 is de gemeente het aanspreekpunt geworden voor Rooynet. Om vervolgens in de zomer opdracht te geven tot een onafhankelijk onderzoek. Doel was om de toekomst van De Borggraaf in beeld te brengen. Waar loopt het goed? Wat kan beter en waar liggen de kansen? Met dit rapport ligt er een helder advies op tafel voor een andere organisatiestructuur en bestuurlijke vernieuwing.

Netwerkorganisatie

Het is de bedoeling om onder leiding van een professionele voorzitter aan een netwerkorganisatie te bouwen. Dit moet ruimte bieden aan alle betrokkenen, wederzijdse inspiratie opleveren en het onderling afstemmen van ideeën en activiteiten stimuleren. Na twee jaar moet De Borggraaf op eigen benen kunnen staan. Wil Weijers van Stichting Historisch Platform Venray heeft vertrouwen in de vernieuwde samenwerking: “De cultuurhistorie van Venray staat voorop, dat is ons gezamenlijke doel.”

Bewoners Borggraaf

De Borggraaf biedt ruimte aan het Venrays Museum, de VVV, de Archeologische werkgroep en het DigiLab. Ook is De Borggraaf het startpunt van de rondleidingen van het Rooys Gidsen Gilde. De Stichting Historisch Platform Venray (HPV) is nauw betrokken. En via de vrijwilligers van het DigiLab is Rooynet ook verbonden met De Borggraaf.