Op korte termijn weer noodopvang in evenementenhal Oostrum

26 juni 2024
Algemeen

Foto van de evenementenhal waar de noodopvang voor asielzoekers wordt ingericht.

Burgemeester Michiel Uitdehaag van Venray heeft besloten de evenementenhal in Oostrum weer in te laten richten als noodopvangvoorziening vanwege de opvangcrisis. Hij nam dit besluit na een brandbrief van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van de Burg, aan de Commissaris van de Koning in Limburg, Emile Roemer.

Die deed vervolgens een dringende oproep aan de Limburgse burgemeesters om gehoor te geven aan de oproep. Wanneer de locatie zijn deuren weer opent, is nog onduidelijk en hangt af van de snelheid waarmee de locatie ingericht kan worden. 

Burgemeester Michiel Uitdehaag: “Wij zijn al een tijdje bezig met de voorbereidingen om duurzame, structurele opvang in onze gemeente te realiseren. Dit is een complex proces en kost tijd, terwijl er op dit moment sprake is van een crisissituatie.”

College Venray stopt zoektocht naar locatie asielzoekerscentrum

Omdat er een noodopvang wordt geopend, zoekt het college nu niet verder naar een locatie voor een asielzoekerscentrum. “Als er in de toekomst een moment komt om opnieuw een asielzoekerscentrum te overwegen, communiceren we daarover”, vertelt Uitdehaag. De burgemeester heeft de steun van het voltallige college en heeft zijn besluit toegelicht aan de gemeenteraad.

Nuttige dagbesteding door mogelijkheid tot werk

In de evenementenhal komen maximaal 350 asielzoekers. In principe voor twee jaar; een verlenging is mogelijk. De asielzoekers zijn, net als de vorige keer, alleenstaande, meerderjarige mannen. Anders dan de vorige keer, kunnen deze asielzoekers een BSN-registratie krijgen waarmee ze kunnen werken. Daarmee neemt de kans toe op een nuttige dagbesteding voor deze groep en biedt dit voor ondernemers kansen in de krapte op de arbeidsmarkt. Uitdehaag: “We willen een menswaardig verblijf realiseren en, ten opzichte van de vorige noodopvang, komt er meer aandacht voor privacy. Hierbij moeten we uiteraard wel in gedachten houden dat het een evenementenhal is.”

Goede ervaring geeft vertrouwen 

Venray heeft goede ervaringen met noodopvang in de evenementenhal in Oostrum. Tussen april 2022 en juli 2023 deed de evenementenhal dienst als noodopvanglocatie. Dit is naar tevredenheid verlopen. Uitdehaag: “Ik was destijds geen burgemeester van Venray, maar Venray heeft toen laten zien dat ze goed in staat is om asielzoekers tijdelijk op te vangen, zonder noemenswaardige incidenten en mét draagvlak uit de buurt. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit ook nu weer kunnen. Net als de vorige keer, blijven we in contact met de buurt en nemen we suggesties mee.”

Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbriefexterne-link-icoon.