Ontwikkeling JKC Talententuin

De gemeenteraad heeft ingestemd met de verplaatsing van Jenaplan Kindcentrum Talententuin (voorheen basisschool De Keg en Kinderopvang ‘t Nest) naar de locatie van de voormalige basisschool De Toverbal aan de St. Ursulastraat. Naast de nieuw te bouwen basisschool en kinderopvang worden op deze plek ook onderwijsondersteuning en een beweegvoorziening gerealiseerd. De beweegvoorziening worden in de avonduren ook door verenigingen gebruikt. De verplaatsing van de Jenaplanschool draagt bij aan een betere spreiding van scholen binnen de gemeente Venray.

Mogelijk toekomstige invulling

Op basis van gesprekken met Stichting Primair Onderwijs Venray, kinderopvangorganisaties, zorginstellingen en inwoners van de wijk is een zogenaamd schetsplan gemaakt. Dit schetsplan toont hoe de locatie er mogelijk uit kan komen te zien. Buurtbewoners zijn vervolgens uitgenodigd om hun ideeën en aandachtspunten over deze impressiebeelden te delen. Daarop zijn aandachtspunten naar voren gekomen over onder andere de verkeerssituatie en het groen.

Huidige gebruikers pand

De Toverbal wordt op dit moment gebruikt door Stichting Kruisen & Kapellen Venray, kringloopwinkel De Ont-Moeting en tijdelijk door leerlingen van het Raayland College. Zij blijven in het pand totdat de sloop van de huidige bebouwing van start gaat (verwacht juli 2025). Samen met de huidige gebruikers kijken we naar voor hun passende alternatieve locaties. 

Sloop

De huidige gebouwen van de voormalige Toverbal dateren uit 1970. Deze zijn niet meer geschikt te maken voor hedendaags onderwijs en worden daarom gesloopt. Voorafgaand aan de sloop vindt er onder andere een flora en fauna-onderzoek, bodemonderzoek en een inventarisatie van asbesthoudende materialen plaats. 

Planning & bouw

De bouw van de nieuwe school zal op zijn vroegst in de tweede helft van 2025 starten. Naar verwachting zal de nieuw te bouwen school eind 2026 haar deuren openen.

Vragen

Bij dit project werkt de gemeente Venray samen met Stichting Primair Onderwijs Venray en kinderopvang ‘t Nest. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met projectleider Rogér Hoeijmakers door een mail te sturen naar roger.hoeijmakers@venray.nl of te bellen naar tel. 0478-523 333.