Ontwerpbestemmingsplan Weverslo 2a Merselo

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Het plan gaat over het maken van een recreatieve ontwikkeling onder de naam “Hof van Weverslo” op de locatie Weverslo 2a te Merselo.

De ontwikkeling  wordt gerealiseerd op een groen ingerichte locatie met struinnatuur op eigen terrein en bevat:

  • een verblijfsaccommodatie met maximaal vijftien (15) recreatieve verblijfseenheden
  • wellnessvoorzieningen
  • horeca (restaurant met terras)
  • een multifunctionele ruimte (workshops, vergaderingen, exposities en lezingen)
  • ondergeschikte detailhandel
  • verhuur van fietsen, steps, e-bikes
  • aan de recreatieve functie ondersteunende voorzieningen (o.a. receptie, informatiepunt, opslag, parkeergelegenheid e.d.)
  • een (bestaande) bedrijfswoning

In het bestemmingsplan wordt ook positief besloten over de integratie van landschap, waarbij de bestaande natuurlijke kwaliteiten worden versterkt en er 34.400 m2 aan natuur wordt gerealiseerd.

Plan inzien

Het ontwerpplan ligt van 25 augustus tot en met 5 oktober 2023 ter inzage. Binnen deze periode zijn het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0478) 52 33 33. U kunt de zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, 24 augustus 2023