Ontwerp-afvalstoffenverordening Venray

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray maken bekend dat, overeenkomstig afdeling 3.4 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), van vrijdag 3 maart 2023 tot en met vrijdag 14 april 2023 de ontwerp-afvalstoffenverordening voor inspraak ter inzage ligt.

De inhoud van de ontwerp-afvalstoffenverordening is geheel geactualiseerd volgens de meest recente modelverordening van de VNG. De huidige afvalstoffenverordening in Venray stamt uit 2010 en is niet meer actueel. Aanleiding voor het herzien van de verordening is onder meer het gewijzigde afvalbeleid sinds 1 maart 2022.

Inzage

Het ontwerpplan ligt van 3 maart tot en met 14 april 2023 ter inzage. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis.
Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

U kunt tot en met vrijdag 14 april 2023 reageren op de ontwerp-afvalstoffenverordening Venray door een zienswijze in te dienen. U laat dan het volgende weten:

  • met welk voorgenomen besluit u het niet eens bent;
  • de datum van het voorgenomen besluit of publicatiedatum;
  • uw zienswijze: waarom bent u het niet eens met het voorgenomen besluit?
  • in de brief staan uw naam, adres, datum en handtekening.

U kunt op drie manieren uw zienswijze indienen:

  • online (DigiD nodig);
  • schriftelijk. Stuur uw zienswijze naar Burgemeester / De Gemeenteraad / Het college van B en W, Gemeente Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray;
  • mondeling. Maak hiervoor telefonisch een afspraak. Bel ons op (0478) 52 33 33.

Venray, d.d. 3 maart 2023