Ontplofbare oorlogsresten

In en rondom Venray is tijdens de Tweede Wereldoorlog veel gevochten. Hierdoor liggen op sommige plekken nog ontplofbare oorlogsresten in de grond. Als u wilt gaan graven, moet u eerst controleren of er ontplofte oorlogsresten in het gebied aanwezig zijn.

Wat u moet weten

Naar schatting is 11% van het explosieve materiaal dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in Venray is afgeworpen of verschoten nog niet tot ontploffing gekomen. Dat klinkt gevaarlijk, maar de kans is heel klein dat achtergebleven ontplofbare oorlogsresten zomaar ontploffen. Bij werkzaamheden in de grond is deze kans groter, maar nog steeds klein.

Wat u moet doen

  • Heel gemeente Venray is verdacht van ontplofbare oorlogsresten. Op de digitale kaart Ontplofbare Oorlogsresten van de gemeente Venray kunt u zien welke oorlogsresten u zou kunnen aantreffen.
    Het kan zijn dat er al gebieden zijn vrijgemaakt door gespecialiseerde bedrijven. Dat kunt u ook zien op de digitale kaart of op de Bommenkaart van de explosievenopruiming.nl.
  • Wilt u werkzaamheden (zoals graaf- en heiwerkzaamheden en grondverzet) uitvoeren in een gebied dat niet is vrijgemaakt van ontplofbare oorlogsresten? Dan moet u verder onderzoek uit laten voeren.
    Dit onderzoek moet worden uitgevoerd door een bedrijf met een CS-OOO of CS-VROO-certificaat. Deze bedrijven vindt u in het overzicht van de stichting Vomes.

Beleid ontplofbare oorlogsresten

Voor meer informatie over hoe u om moet gaan met ontplofbare oorlogsresten, taken en verantwoordelijkheden etc. staat in onderstaand beleid.